Jesteś świadkiem przemocy? Reaguj!

57

Jeśli jesteś sąsiadem, przyjacielem, znajomym, członkiem rodziny, a w twoim otoczeniu ktokolwiek doznaje przemocy, nie odwracaj wzroku, reaguj. Możesz to zmienić, nie bądź obojętny. Powiadom! Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda.

Fot. Pixabay

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przypomina również o prawnym obowiązku reagowania w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa wobec dziecka. Obowiązek ten nałożony jest już nie tylko na instytucje pomocowe, ale także na osoby prywatne. W myśl nowych przepisów osoby, które posiadają wiedzę o popełnieniu wobec dziecka przestępstwa obowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Niezawiadomienie podlega karze do trzech lat pozbawienia wolności.

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe doświadczające przemocy, będące jej świadkami lub znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego. Zakres poradnictwa obejmuje spotkania ze specjalistami:

• psychologiem – w każdy piątek w godzinach od 12 do 15,

• radcą prawnym – we wtorki i czwartki w godzinach od 13.30 do 15.30,

• terapeutą ds. uzależnień – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16,

• pracownikiem socjalnym – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Miejsce: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 w Lubinie tel. 76 847 96 91.

Poradnictwo prawne, socjalne oraz wsparcie psychologiczne prowadzone jest także w formie elektronicznej (interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl).

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie