Jedyna taka szkoła w województwie

63

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie po raz piąty biorą udział w programie „Otwarta firma – biznes przy tablicy”. Przez cały tydzień uczestniczą w zajęciach z przedsiębiorczości prowadzonych przez przedstawicieli lokalnych instytucji i firm. 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowe wydarzenie odbywające się w prawie 120 krajach z całego świata. W tym roku organizowana jest dziesiąta, jubileuszowa edycja. Honorowym patronatem akcję objęło Ministerstwo Rozwoju. Powiat lubiński godnie reprezentuje w niej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie, co roku zdobywając najwyższe nagrody.

– Program to szansa na nawiązanie nowych kontaktów na lokalnym rynku pracy. Uczniowie dobywają wiedzę od praktyków, takiej wiedzy nie uzyskają nigdzie indziej. Są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy, do założenia własnego biznesu, wiedzą jak inwestować na giełdzie, potrafią rozliczyć się z fiskusem, mają wiedzę o ubezpieczeniach społecznych – Ewa Zarzycka, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie. – Nie sposób wymienić wszystkich instytucji, z którymi szkoła współpracuje, rocznie podpisujemy ponad 100 umów z różnymi przedsiębiorcami. Niektórych z nich możemy śmiało nazwać przyjaciółmi szkoły – dodaje.

To dla nich – przyjaciół przedsiębiorczości – uczniowie przygotowali statuetki i podziękowania, a także występ artystyczny. Podziękowania przyjęli przedstawiciele współpracujących ze szkołą uczelni wyższych, urzędu pracy, urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych, rzecznik konsumentów, a także prywatni przedsiębiorcy. W imieniu wicemarszałka Tadeusza Samborskiego głos zabrał dyrektor wydziału edukacji i nauki województwa dolnośląskiego.

– To, co nam się wydaje czymś małym, może być, a często jest, czymś wielkim. Warto wierzyć w to, co się robić i warto mieć marzenia – mówi dyrektor Jerzy Więcławski, wskazując na lubiński ZSP jako szkołę, z której dobrych praktyk powinny czerpać wszystkie szkoły w województwie.