Jedna z najaktywniejszych szkół

179

Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie, wcześniej noszący nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, jest jedną z dziesięciu najaktywniejszych szkół ponadgimnazjalnych w kraju w ogólnopolskim Konkursie „Otwarta Firma”.

W 11. edycji programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Otwarta Firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, wzięło udział 73 138 uczniów, 2 276 nauczycieli, 589 szkół oraz 1824 firm i instytucji z całej Polski.

Programowi towarzyszył Konkurs na Najaktywniejszą Szkołę, który tradycyjnie rozstrzygany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w następnym roku szkolnym, a laureaci Konkursu są uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i certyfikatami podczas inauguracji kolejnego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W Ogólnopolskim Konkursie na Najaktywniejszą Szkołę Komisja Konkursowa wyłoniła 30 najaktywniejszych szkół zgodnie z Regulaminem Konkursu (najaktywniejsze szkoły podstawowe – klasy I–VII, najaktywniejsze szkoły podstawowe – klasy VII–VIII i najaktywniejsze klasy III Gimnazjum oraz 10 najaktywniejszych szkół ponadgimnazjalnych).

Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie jest jedną z dziesięciu i jedyną w województwie dolnośląskim najaktywniejszą szkołą ponadgimnazjalną w ogólnopolskim konkursie.

Sukces został osiągnięty dzięki wsparciu wolontariuszy – przedstawicieli firm i instytucji, którzy od wielu lat wspierają rozwijanie postaw przedsiębiorczych u uczniów naszej szkoły.

Szkoła dziękuje wszystkim firmom i instytucjom, które wzięły udział w programie Otwarta Firma 2018 roku i w ten sposób włączyły się w promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

Koordynatorem programu „Otwarta Firma” była Danuta Szaflińska-Giłyk, natomiast nauczycielem wspomagającym jego realizację Agnieszka Bielak.

Ponadto od 1 września tego roku w związku z wygaszeniem gimnazjów, Sejmik Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu podjął uchwałę o zmianie nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie.

Źródło DZS w Lubinie