Gdzie mogą znaleźć wsparcie ofiary przemocy

43

– Przemoc w rodzinie jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkom rodziny. Jest demonstracją siły i chęcią przejęcia kontroli nad drugą osobą. Sprawca jest silniejszy od ofiary i ma nad nią przewagę, narusza podstawowe prawa ofiary jak prawo do nietykalności fizycznej, godności i szacunku – mówi Izabela Nowak, kierownik działu profilaktyki, analiz i projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie. Gdzie i u kogo w Lubinie mogą szukać pomocy ofiary przemocy? O tym w programie „Nie jesteś sam”.