Fundacja KGHM Polska Miedź wyraźnie sprzyja Kościołowi

126

470 tys. zł to największa pojedyncza dotacja, jakiej udzieliła w zeszłym roku Fundacja KGHM Polska Miedź. Pieniądze te otrzymała Polska Izba Handlowa w USA na promocję Polski za granicą. Miedziowa fundacja była także szczodra dla parafii, które potrzebowały środków na remonty świątyń – na ten cel przekazano ponad 2,8 mln zł. Podsumowanie zeszłorocznej działalności potwierdza, że instytucje związane z kościołem katolickim i środowiskami prawicowymi są jednymi z głównych beneficjentów fundacji.

Kolegiata w Głogowie w trakcie remontu

Istniejąca od 2003 r. Fundacja KGHM Polska Miedź co roku przekazuje średnio kilkanaście milionów złotych na projekty związane z kulturą, sportem, edukacją, zdrowiem i inną działalnością prospołeczną. W zeszłym roku na 463 przedsięwzięcia wydała ponad 18,5 mln zł. Najwięcej pieniędzy na cztery projekty otrzymała Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – w sumie ponad 634 tys. zł. Pół miliona na pięć projektów przekazano Miedziowemu Centrum Zdrowia, a 330 tys. – Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu.

417 tys. otrzymała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, która wydała te środki m.in. na instrumenty dla swojej orkiestry i nowe radiowozy dla lubińskiej komendy.

Przekazanie blisko pół miliona złotych Polskiej Izbie Handlowej, która w ogólnych założeniach promować nasz kraj za granicą, zwraca uwagę o tyle, że sam KGHM jako jeden z fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej już przeznacza na ten cel niebagatelne kwoty.

Największy udział w puli dotacji mają jednak parafie oraz organizacje związane z Kościołem katolickim, które od fundacji KGHM Polska Miedź otrzymują pieniądze m.in. na remonty świątyni, działalność swoich szkół i akcje charytatywne. Na konserwację obiektów sakralnych fundacja wydała w zeszłym roku ponad 2,8 mln zł.

Wśród innych inicjatyw, które wsparła finansowo lubińska fundacja, był koncert „Msza Dziękczynna” z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego organizatorem było Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu, którego sztandarowym projektem była budowa Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Na samą budowę tej świątyni należąca do KGHM fundacja przekazała w 2012 r. dwa miliony złotych. W zestawieniu ubiegłorocznych darowizn znalazło się też m.in. 350 tys. dla Fundacji Wolność i Demokracja na ogólnopolską organizację Biegu Tropem Wilczym i 210 tys. na wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu.

Pełen wykaz ubiegłorocznych darowizn znajduje się tutaj.

Msza św. dziękczynna w Narodowe Święto Niepodległości (fot. Dawid Lipiński / Ordynariat Polowy)

W ciągu ostatnich dziewięciu lat największą pomoc od Fundacji KGHM Polska Miedź otrzymała parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie – prowadzony przez nią remont głogowskiej Kolegiaty zasilony został w sumie kwotą 2,9 mln zł.

W latach 2010-2015, kiedy prezesem KGHM był Herbert Wirth, fundacja przekazała także 2,5 mln na remont części Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie, 1,6 mln na remont bazyliki w Krzeszowie i prawie 1,4 mln zł na potrzeby Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie.

Z drugiej strony ze wsparcia fundacji skorzystały w dużej mierze regionalne ośrodki zdrowia: należący do KGHM szpital MCZ, Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie i Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie, które w ten sposób mogły m.in. kupić nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Dzięki 800 tys. zł z Fundacji KGHM Polska Miedź powstał też film „Fotograf” w reżyserii Waldemara Krzystka, a 600 tys. zł posłużyło do remontu legnickiej Akademii Rycerskiej.

Rokrocznie fundacja wspiera też działania organizacji sportowych (2,1 mln zł na sto projektów w 2018 r.), przekazuje też pieniądze na organizację zimowych i letnich kolonii dla dzieci z naszego regionu.

Z pomocy Fundacji KGHM Polska Miedź korzystają też osoby fizyczne, borykające się z chorobami. W zeszłym roku przyznano 175 takich dotacji, o łącznej wartości prawie 1,5 mln zł. Prawie 600 tys. zł przeznaczono natomiast na wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dla 259 dzieci.

O tym, na co organizacja wyda pieniądze, decyduje zarząd, w skład którego wchodzą osoby ściśle związane z KGHM. Jego działalność nadzoruje rada fundacji, którą tworzą m.in. wojewoda dolnośląski i przedstawiciele samorządów Zagłębia Miedziowego.

źródło: Regionfan.pl