Emerytury w oparciu o umowę Polska-Ukraina

63

Osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę, a pracujące wcześniej w Polsce i na Ukrainie mogą dzięki umowie pomiędzy krajami mogą uzyskać świadczenie zarówno z Polski jak i z Ukrainy. Trzeba spełnić warunki wymagane do nabycia prawa do świadczenia w obydwu tych państwach. Polsko-ukraińska umowa o zabezpieczeniu społecznym została zawarta zasadach podobnych jak inne tego typu dwustronne umowy.

Podobne uprawnienie przysługuje Polakom mieszkającym na Ukrainie i w innych krajach, z którymi Polska zawarła umowy oraz na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

– Jeśli ktoś pracował zarówno w Polsce jak i na Ukrainie może otrzymywać dwie emerytury lub renty. Muszą być jednak spełnione warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach obowiązujących w Polsce oraz na Ukrainie. My wypłacimy emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast ukraińska instytucja wypłaci świadczenie za okresy pracy na Ukrainie – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Dzięki postanowieniom umowy możliwe jest transferowanie świadczeń dla osób pobierających ukraińską emeryturę czy rentę a obecnie mieszkających w Polsce, na ich rachunki bankowe w Polsce lub analogicznie świadczenie z Polski na rachunek bankowy na Ukrainie.

Jeśli obywatel Ukrainy wystąpi w Polsce o emeryturę lub rentę, ale jego polski staż ubezpieczenia okaże się zbyt krótki, aby nabył prawo do polskiego świadczenia, wówczas zostaną przez ZUS doliczone ukraińskie okresy ubezpieczenia. W przypadku, gdy do ZUS wpłynie wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale obywatel Ukrainy stał się niezdolny do pracy w czasie ubezpieczenia na Ukrainie uznamy ten warunek za spełniony. Jeśli osoba pochodząca z Ukrainy już ma emeryturę lub rentę z ZUS, a zamieszka na Ukrainie wypłata z Polski może wpływać na rachunek bankowy w Ukrainie.

W 2018 roku w województwie dolnośląskim pracowało 48 006 obcokrajowców, dzisiaj ubezpieczonych w ZUS na Dolnym Śląsku jest już 64 957 cudzoziemców. Od kilku lat największą grupą są Ukraińcy, którzy na Dolnym Śląsku stanowią ponad 82 proc. wszystkich płacących składki na ubezpieczenie społeczne cudzoziemców,dzisiaj jest ich 53 350.