Emeryci znów dostaną „czternastki”. Jest już termin wypłaty

2418

25 sierpnia na konta emerytów zaczną trafiać „czternastki”. Nie każdy otrzyma jednak to świadczenie w pełnej wysokości. Niektórzy dostaną zaledwie kilkadziesiąt złotych.

Fot. Pixabay

„Czternastki” otrzyma 9 mln emerytów, rencistów i innych osób, które pobierają długoterminowe świadczenia. Szacowany koszt wypłaty tego dodatku to 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla klientów samego ZUS. Oprócz nich pieniądze otrzymają też osoby ubezpieczone w innych instytucjach, np. w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Trzeba przy tym pamiętać, że chociaż dodatkowa wypłata nazywana jest „czternastką”, to jednak nie każdy otrzyma ją w pełnej kwocie, wynoszącej 1 217,98 zł.

– Według naszych szacunków wypłatę w pełnej wysokości otrzyma około 7,7 mln osób. Osobom, które dostają od nas comiesięczne wypłaty między 2 900 zł a 4 188,44 zł, „czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Jej minimalna wysokość wyniesie 50 zł – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku.

Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, bez konieczności składania żadnego wniosku. Otrzymają je ci, którzy 24 sierpnia będą mieli ustalone prawo do wypłaty zasadniczego świadczenia.

ZUS zacznie wypłatę „czternastek” 25 sierpnia – razem z przypadającymi na ten dzień świadczeniami zasadniczymi. Kolejne przelewy zostaną zrealizowane 1, 5, 6, 10 i 20 września.

We wrześniu także dodatkowe pieniądze otrzymają osoby pobierające świadczenia w systemie mundurowym oraz te, które dostają zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS. Ubezpieczeni w KRUS, którzy dostają swoje wypłaty rzadziej niż raz na miesiąc, „czternastkę” dostaną dopiero w październiku.

„Czternastki” nie podlegają zajęciom komorniczym, nie wliczają się też do progu dochodowego ocenianego przy świadczeniach społecznych i alimentacyjnych.