„Ekspresówka” w budowie i najdłuższy tunel w Polsce

5780

– Na terenie województwa dolnośląskiego realizowaliśmy ok. 45 km drogi ekspresowej S3 – podsumowuje miniony rok Magdalena Szumiata, rzecznik prasowy dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla kierowców z naszego miasta i okolic z pewnością najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy było otwarcie 14-kilometrowego odcinka S3 łączącego Lubin z Polkowicami. Warto też przypomnieć o budowie najdłuższego pozamiejskiego tunelu w Polsce drążonego w skale.

Na wspomniany fragment „ekspresówki” kierowcy czekali zdecydowanie za długo. Pierwotnie inwestycja miała zostać ukończona do połowy 2018 r., ale „kłopoty” z pierwszym wykonawcą (włosko-polskim konsorcjum firm Salini&Pribex) sprawiły, że drogę udało się oddać do użytku dopiero pod koniec 2021 r.

Udostępniono tym samym trzy węzły drogowe: Polkowice Północ, Polkowice Południe i Lubin Północ, a trasa omija miasta Lubin i Polkowice. Dzięki zakończeniu tej inwestycji kierowcy bez przeszkód mogą podróżować pomiędzy Bolkowem a Szczecinem.

Na południe od autostrady A4 trwa budowa dwóch odcinków S3 od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce o łącznej długości 31,5 km. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w październiku 2018 r.  

Zadanie III – odcinek od Bolkowa do Kamieniej Góry. 

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. – Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe. Tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków – informuje przedstawicielka GDDKiA.

Pierwszy z wymienionych będzie obecnie najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce drążonym w skale i zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa systemy. Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zrealizowane zostaną również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg będzie odpowiednio przebudowana. – Po uzyskaniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wykonawca przystąpił do prac w zakresie branży drogowej – podkreśla Szumiata.

Dwa tunele, w tym jeden najdłuższy w Polsce

W grudniu 2020 roku rozpoczęto drążenie dłuższego tunelu (TS-26), który przechodzi przez pasmo Gór Wałbrzyskich i Kaczawskich. Z uwagi na dostępność terenu oraz logistykę budowy, drążenie rozpoczęto od portalu południowego TS-26, zlokalizowanego w obrębie miejscowości Stare Bogaczowice. Do 27 grudnia na portalu południowym wydrążono: w nawie wschodniej ok. 1245 metrów kaloty (górna część tunelu), a w nawie zachodniej ok. 1205 metrów.  

Równolegle od marca 2021 roku trwa także drążenie tunelu od portalu północnego, gdzie w nawie wschodniej  wydrążono ok. 680 metrów kaloty i w nawie zachodniej ok. 640 metrów. Do finalnego przebicia w nawie wschodniej pozostało ok. 300 metrów, a w nawie zachodniej ok. 370 metrów tunelu. Wykonawca planuje, że przez cały tunel będzie wydrążony pod koniec I kw. 2022 roku.   

W ostatnim czasie na obu portalach przekroczono styk dwóch uskoków geologicznych. Były to na tyle trudne warunki geologiczne, że tempo drążenie na przodkach tunelu spowolniło, ale obecnie sukcesywnie wzrasta. Wykonawca wykonał przebicie siedmiu przejść poprzecznych pomiędzy nawami. W sumie będzie ich dziewięć.  

Krótszy tunel drogowy TS-32 realizowany jest metodą górniczą w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Oznacza to, że w pierwszym etapie robót wykonywany został  głęboki wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonywana jest żelbetowa konstrukcja tunelu. Termin zakończenia tego odcinka drogi planowany jest w II połowie 2023 roku.  

Zadanie IV – odcinek od Kamiennej Góry do granicy państwa w Lubawce. 

W ramach inwestycji powstanie odcinek o długości ok. 15,3 km. Tak jak poprzedni, będzie miał po dwa pasy ruchu w obie strony wraz z pasami awaryjnymi. W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe – Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).

– Wykonawca prowadzi roboty ziemne, które w okresie zimowym spowolniły, ale na budowie znajduje się kilkadziesiąt jednostek sprzętowych. Zakończono prace związane z przebudową kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych. Trwają roboty związane z uszczelnianiem i umacnianiem zbiorników retencyjnych. Kontynuowane są prace w zakresie budowy i przebudowy rowów melioracyjnych oraz cieków – mówi Magdalena Szumiata.

– Przez ostatnie miesiące trwało nasuwanie pięciu obiektów inżynierskich jednocześnie, których długości wynoszą od 435 m do prawie 600 m. W sumie łączna długość obiektów wynosi 4,45km co stanowi ok. 29 proc. całej realizowane trasy. Trzy obiekty zostały już nasunięte, a pozostałe dwa, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, wykonawca zakończyć w styczniu. Planowane zakończenie robót ma nastąpić w drugiej połowie tego roku – dodaje.

Umowna wartość całej budowanej drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki szacuje się na prawie 2,5 mld zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.