Egzamin na stopnie szkoleniowe

206

W sali sportowej I LO w Lubinie, 31 adeptów trenujących w Klubie Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-do,  wylewając  hektolitry potu podczas egzaminu na stopnie Kup, zrobiło kolejny krok na długiej drodze do czarnego pasa.

Egzamin był podsumowaniem pracy w ostatnim półroczu, nie jest jednak końcem cyklu szkoleniowego.  Zajęcia będą się odbywały do 17 lipca w sali gimnastycznej  I LO, potem nastąpi  miesięczna przerwa podczas, której część zawodników weźmie udział w obozie sportowym. Planowany powrót  do zajęć  przewidziany  jest na 17 sierpnia, gdyż już pod koniec września, rozpocznie się rywalizacja sportowa,  przerwana z powodu decyzji Ministerstwa Zdrowia o zawieszeniu w całym kraju  wszelkiej aktywności sportowej.

Fot. KKSW Lubin