Edukacja

Obowiązki właścicieli zwierząt:

Właścicielom psów przypominamy, że podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki posiadaczy psów jest uchwała NR LXXXV/389/06 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin:

 • właściciel zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionnych przez zwierzę w miejscach publicznych służących do wspólnego użytku,
 • zaopatrzenia psa w znaczek rejestracyjny, wydawany przez lecznice dla zwierząt,
 • prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psa rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca, w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
 • poddania zwierzęcia domowego szczepieniu ochronnemu.

 

Zakazuje się wprowadzania psów na teren:

 • cmentarzy,
 • placów zabaw, piaskownic dla dzieci, terenów rekreacyjnych, boisk szkolnych i osiedlowych,
 • obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludzi.

 

Co zrobić jeśli znalazłeś zwierzę ?

 • upewnij się czy zwierzę ma właściciela, niekoniecznie jest bezpańskie, należy dać mu czas i szansę na powrót do domu,
 • sprawdź czy ma ono oznaczenie identyfikacyjne, adresatkę bądź zapis telefonu na obroży,
 • jeśli masz możliwość, obserwuj go jakiś czas,
 • przyjrzyj się dokładnie zwierzęciu, aby ocenić w jakiej jest kondycji, sprawdź czy nie ma zewnętrznych obrażeń i czy nie potrzebuje pomocy,
 • jeśli jesteś pewien, że w razie nie znalezienia właściciela nie bedziesz mógł zaopiekować się zwierzęciem lub poszukać mu nowego domu, zgłoś interwencję do Straży Miejskiej, na Policję, bądź do właściwego terytorialnie Urzędu Gminy,
 • do momentu przyjazdu służb interwencyjnych aby zabezpieczyć zwierzę możesz pozostawić je w jakimś bezpiecznym pomieszczeniu lub pilnować w miejscu znalezienia,
 • interwencje do zwierząt rannych powinny być realizowane natychmiastowo,
 • w każdym przypadku jeśli chodzi o zwierzę bezdomne, koszty wszelkiej pomocy ponosi miasto pod warunkiem, że interwencja realizowana jest zgodnie z wytycznnymi przez właściwe organy,
 • w razie nieprzewidzianych trudności z dodzwonieniem się czy realizacją zgłoszenia, gdy stan zwierzęcia jest cieżki powinieneś sam dowieźć poszkodowane zwierzę do najbliżej położonej lecznicy, należy jednk zachować szczególną ostrożność, gdyż nieumiejętne przeniesienie zwierzęcia może pogorszyć jego stan zdrowia, a ty możesz być narażony na ugryzienie.

 

Co zrobić jeśli znalazleś zwierzę na obcym terenie?

 • powinienieś zadzwonić do właściwego terytorialnie Urzędu Gminy, aby wskazano Ci kto powinien zaopiekować się zwierzęciem, w nocy lub świeta na Policję lub Straż Miejską,
 • za pośrednictwem Straży Miejskiej, Policji lub innego organu zwierzęciu powina być udzielona pomoc medyczna i powinno być dostarczone do właściwej lecznicy bądź schroniska, z którym gmina ma podpisaną umowę,
 • należy pamiętać, że w momencie znalezienia rannego zwierzątka, postanowisz przygarnać go do siebie, to niestety sam musisz pokryć leczenia i dalej opiekować się nim na własny rachunek.     

 

Co zrobić jeśli zgubiłeś zwierzę?

 • poinformuj Straż Miejską o zagubieniu zwierzęcia,
 • sprawdź w przychodniach weterynaryjnych,
 • rozwieś wokół miejsca zamieszkania ogłoszenie z dokładnym opisem zwierzątka i kontaktem do Ciebie,
 • sprawdź na portalu internetowym www.lubin.pl czy nie zostało umieszczone ogłoszenie o znalezieniu zwierzęcia, bo być może to właśnie dla Twojego pupila szukany jest  nowy właściciel.

 

Na ratunek wolno żyjącym dzikim kotom!

Koty jako zwierzęta wolno żyjące, są prawnie chronione. Jak wynika z przepisów Ustawy o ochronie zwierząt, zwierzęta wolnożyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty stanowią bowiem nieodłączny element ekosystemu miejskiego i naturalną ochronę aglomeracji przed gryzoniami. Wymogiem ustawowym jest również humanitarne traktowanie wszystkich zwierząt. Jednocześnie, zabieranie dzikich kotów do schronisk nie jest możliwe ani skuteczne, zwłaszcza, że ich adopcja w takich warunkach jest bardzo trudna. Zamykanie tych zwierząt w klatkach w schroniskach i skazywanie na niewolę jest odstępstwem od określonych w ustawie norm postępowania.