Dowiesz się wszystkiego o zostaniu rodzicem zastępczym

78

Te spotkania są dla wszystkich osób, które są zainteresowane zostaniem rodzicem zastępczym. – Ze swej strony deklarujemy pełne wsparcie i pomoc – zapewniają pracownicy Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie, zapraszając na najbliższy dyżur, który odbędzie się już w poniedziałek 13 stycznia.

Fot. Pixabay

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej nieustannie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Powodów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej jest wiele. Przypadek każdego dziecka jest inny, a wszystkie bez wątpienia skomplikowane, trudne, czasami wręcz dramatyczne.

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy z nas, podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

Dlatego niezwykle ważne i potrzebne jest upowszechnianie i wspieranie form rodzinnej pieczy zastępczej, aby dzieci mogły się prawidłowo rozwijać, miały poczucie bezpieczeństwa i zawsze były otoczone miłością.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem.

W siedzibie Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie działa punkt konsultacyjny ds. rodzicielstwa zastępczego, którego dyżury odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Najbliższy taki dyżur odbędzie się w poniedziałek, 13 stycznia, w godzinach od 9.30 do 17.30, w siedzibie Ośrodka przy al. Komisji Edukacji Narodowej 6a (II piętro).

Pracownicy punktu udzielą szczegółowych informacji na temat:

– obowiązujących przepisów prawa, dotyczących tworzenia rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

– przebiegu procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

– praw i obowiązków rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka;

– wsparcia psychologicznego, socjalnego i prawnego dla rodzin zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka;

– przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka świadczeń finansowych;

– szkolenia skierowanego dla kandydatów na rodziców zastępczych według Programu „Rodzina”.

Osoby do kontaktu: Joanna Kozak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 76 745 34 08, 76 745 34 07.

Źródło: Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie