Dolny Śląsk z nowym budżetem. Co nam z tego przyjdzie?

1996

Radni województwa dolnośląskiego zatwierdzili projekt budżetu na przyszły rok. Do dyspozycji będzie blisko 1,3 mld zł. Jak podkreślają władze regionu, Dolny Śląsk jest jedynym województwem w Polsce, które nie będzie miało deficytu.

Większość wydatków budżetowych, bo 671 mln zł, stanowić będą zadania związane z transportem. Przebudowa i remonty dróg i mostów pochłoną około 98 mln, a na dotowanie i organizowanie regionalnych przewozów kolejowych zarezerwowano ponad 132 mln. Na bieżące utrzymanie dróg trafi 51 mln, a niemal 80 mln Dolny Śląsk wyda na remonty i modernizacje swoich dróg.

Subregion legnicko-głogowski w 2020 r. nie będzie się jednak mógł cieszyć z istotnych projektów.

– Będziemy kontynuować wiele inwestycji rozpoczętych już w latach poprzednich, m.in. wschodnią obwodnicę Wrocławia, a także obwodnice Oleśnicy, Dzierżoniowa czy Złotoryi. Chcemy też przygotować dokumentację projektową pod przyszłą perspektywę unijną na lata 2021-2027 – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa odpowiedzialny za dolnośląski transport i infrastrukturę.

Tędy będzie prowadzić obwodnica Krzeczyna Wlk.

W kilku miejscowościach (m.in. Zaborów, Przychowa, Jerzmanowa, Parchów) wybudowane zostaną chodniki. Złotoryję czekają przebudowy na pl. Reymonta oraz ulicach 3 Maja i Wojska Polskiego.Na nowe, znaczące inwestycje trzeba będzie zatem poczekać. W przyszłorocznym planie znalazło się kontynuowanie budowy obwodnicy Krzeczyna Wielkiego, która ma powstać do 2021 r. W toku jest też pierwszy etap budowy obejścia Złotoryi. Głogów otrzyma dotację na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Piłsudskiego. Ruszą też prace nad przebudową drogi wojewódzkiej nr 292, na którą czekają mieszkańcy Ścinawy.

W budżecie zarezerwowano też środki na opracowanie koncepcji budowy linii kolejowej Lubin-Polkowice-Nielubia. Inny kolejowy projekt przewidziano dla Chocianowa – w 2020 r. województwo chce przejąć lokalną linię nr 303 relacji Duninów-Chocianów, którego remont związany jest z planowaną rewitalizacją linii 316, na odcinku między Chojnowem a Rokitkami. Jeśli ten projekt zostanie zrealizowany, mieszkańcy Chocianowa będą mogli dojechać pociągiem do Legnicy i Wrocławia.

źródło: Regionfan.pl