Dofinansowanie ze środków PFRON

97

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przyjmuje wnioski od osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną, nadal prosi o przesyłanie ich pocztą.

Fot. Pixabay

Dużym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych jest możliwość składania wniosków elektronicznie w rekomendowanym przez PFRON Systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/ do:

– uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

– zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

– pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I i Moduł II,

– programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III”.

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu możliwe jest złożenia wniosku poprzez wrzucenie do skrzynki w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3.

Pracownicy PCPR służą pomocą i udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie 76-847-96-86 bądź w formie elektronicznej pcpr@powiat-lubin.pl.

Źródło PCPR w Lubinie