Daj się zobaczyć

41

Jest to akcja profilaktyczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci przez najbliższe miesiące będą promować noszenie elementów odblaskowych, pokazując tym samym problem braku widoczności pieszych na drodze.

„Daj się zobaczyć”, to apel do wszystkich osób, ale przede wszystkim do tych niechronionych uczestników dróg.

Musimy mieć świadomość, że nasze bezpieczeństwo często zależy od nas samych i od tego, z jakiej odległości będziemy widoczni dla kierowcy. Dzięki odblaskom będzie to większa, bardziej bezpieczna odległość – taka, która pozwoli zareagować na czas. A gdy tych odblasków zabraknie i zostaniemy zauważeni w ostatniej chwili, to na odpowiednią reakcję może być za późno.

Problem „niewidocznego człowieka”, to w okresie jesienno- zimowym niestety codzienność. Osoba, której nie widać stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie samego, ale również dla innych. Dbajmy przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, ale pamiętajmy też, że na drodze nie jesteśmy sami. Dajmy się zobaczyć! Nośmy odblaski! Działania “Daj się zobaczyć” prowadzone są w ramach ogólnopolicyjnej akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do pieszych pn. „Świeć Przykładem”.

W ramach akcji, policjanci będą rozdawać elementy odblaskowe, przede wszystkim osobom poruszającym się po drodze poza obszarem zabudowanym, na słabo oświetlonych, szczególnie niebezpiecznych drogach m.st. Warszawy oraz powiatów ościennych.

Działania potrwają do 31 marca 2022 r.

Źródło: Komenda Główna Policji