Część pieniędzy w ZUS można dziedziczyć. Nie wszyscy o tym wiedzą

7494

Część odłożonych składek emerytalnych można dziedziczyć. Dotyczy to pieniędzy przekazywanych do II filaru systemu emerytalnego. Nie wszyscy o tym wiedzą i na kontach części osób zmarłych wciąż znajdują się zamrożone środki.

Dziedziczeniu podlegają emerytalne oszczędności zgromadzone w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) oraz na subkontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast środki zgromadzone na głównym koncie w ZUS nie podlegają dziedziczeniu.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że na subkontach osób zmarłych znajduje się średnio po 29 tys. zł. Te pieniądze cały czas czekają na spadkobierców.

– Wypłata nie następuje automatycznie po śmierci osoby ubezpieczonej – przestrzega Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Żeby pieniądze od nas dostać, trzeba złożyć w ZUS wniosek. Od razu wyjaśniam, że prawo do dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE, oraz tego, który wprawdzie do OFE nie przystąpił, ale urodził się po 1968 r. Jeśli zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia, środki wchodzą w skład masy spadkowej – dodaje.

Subkonto stanowi część konta emerytalnego osoby ubezpieczonej w ZUS. Prowadzone jest dla tych osób, które są członkami OFE, oraz osób, które do OFE nie przystąpiły, ale urodziły się po 1968 roku – Krótko mówiąc, wszyscy, którzy urodzili się przed tą datą, posiadają subkonto tylko wtedy, gdy należą do otwartego funduszu emerytalnego – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Składki zapisane na subkoncie lub w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka i dowolne osoby wskazane przez zmarłego. Połowa środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS i OFE w okresie trwania wspólności majątkowej przekazywana jest na subkonto i rachunek w OFE współmałżonka. Pozostała część dzielona jest pomiędzy osoby wskazane za życia przez ubezpieczonego. Inaczej jest, gdy zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia.

– Jeśli nie wyznaczył osób do dziedziczenia, wtedy środki z subkonta wchodzą w skład spadku. A jeżeli był stanu wolnego, to wszystkie zebrane przez niego pieniądze w OFE i na subkoncie są wypłacane osobom wskazanym za życia lub ustawowym spadkobiercom – mówi rzeczniczka.

Rzeczniczka wyjaśnia, że gdy zmarły osiągnął wiek emerytalny (wtedy już wszystkie składki z konta w OFE są na subkoncie w ZUS) lub ma subkonto w ZUS i nie jest członkiem OFE, podział środków na wniosek osoby uprawnionej zaczyna się w ZUS. W pozostałych przypadkach – w OFE.

– Warto więc wiedzieć, do którego OFE należała bliska nam osoba, gdyż w obecnym stanie prawnym ZUS może udzielić informacji małżonkowi lub dzieciom osoby zmarłej odnośnie jej członkostwa w OFE jedynie na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Jeśli podział środków zaczyna się w OFE, to w ciągu 14 dni od dokonania tego podziału otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować ZUS o osobach, na których rzecz podzielił środki zgromadzone na rachunku w OFE i ich udziale w tych środkach. Następnie ZUS w ten sam sposób podzieli środki zapisane na subkoncie podziału. Decyzję podejmie w ciągu trzech miesięcy.

Aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS, nie trzeba korzystać z żadnych pośredników. Wystarczy przyjść do ZUS i złożyć odpowiedni wniosek. Formularze dotyczące subkonta są dostępne na stronie www.zus.pl.

źródło: materiały prasowe