Czekają tylko do 14 czerwca!

274

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przypomina, że tylko do 14 czerwca trwa nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Fot. Pixabay

Asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać osoba posiadająca dyplom opiekuna medycznego lub inny uprawniający do sprawowania opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi lub starszymi. O stanowisko mogą się też ubiegać osoby posiadające co najmniej miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym lub osoba wskazana przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego.

Z pomocy asystenta mogą skorzystać ludzie niepełnosprawni w znacznym lub umiarkowanym stopniu, którzy potrzebują drugiej osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Usługi asystenta obejmują pomoc w dotarciu do m.in. pracy, placówki medycznej lub terapeutycznej, urzędów i instytucji, ośrodków kultury i rekreacji, do rodziny i znajomych itp. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne mogą załatwić potrzebne formalności, zrobić zakupy i uczestniczyć w życiu społecznym,

Asystenci zatrudnieni zostaną w ramach programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, do którego realizacji powiat lubiński przystąpił w tym roku. 

Informacji na temat udziału w programie udzielają pracownicy PCPR w Lubinie pod numerem tel. 76 847 96 86, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszystkie informacje o naborze oraz druki do pobrania znajdują się tutaj.