Czekają stypendia po 7 000 zł

300

Jeszcze tylko do 2 sierpnia potrwa nabór wniosków dolnośląskich maturzystów o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM), która pomoże im uzyskać stypendia w wysokości 7 000 zł. Jednym z fundatorów jest Województwo Dolnośląskie. 

Fot. Pixabay

Stypendia Pomostowe, wspierające młodzież z małych miejscowości w przetrwaniu pierwszego roku studiów, przyznaje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Dzięki rekomendacji jej dolnośląskiego partnera – FEM – młodzi Dolnoślązacy mogą również skorzystać z tego wsparcia finansowego. Kandydaci rekomendowani przez FEM mają bardzo duże szanse na pozyskanie stypendiów.

Warunkiem otrzymania stypendium jest przynajmniej 100 punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym, przyjęcie na studia wyższe na państwową uczelnię, nadającą tytuł magistra oraz zamieszkiwanie w miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Dodatkowym kryterium jest dochód na członka rodziny – informuje Monika Śliwińska-Długosz. pełnomocnik zarządu FEM.

Kandydaci, którzy uzyskają rekomendację FEM będą uprawnieni do złożenia aplikacji on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

W tej edycji programu każde stypendium wyniesie aż 7 000 zł rocznie i będzie wypłacane w dziesięciu miesięcznych transzach przez cały rok akademicki. 

FEM finansuje 25 proc. każdego stypendium, dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu “zDolny Śląsk”. 75 proc. stypendiów pomostowych pokrywa łódzka Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ze środków pozyskanych od sponsorów. 

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie: http://www.fem.org.pl/pomost. Nabór wniosków trwa do 2 sierpnia.