Czeka prawie tysiąc miejsc – rusza rekrutacja

3136

W poniedziałek, 16 maja, rozpocznie się nabór do szkół ponadpodstawowych. W naszym mieście w liceach, technikach i branżowych szkołach, którymi zarządza powiat lubiński, na absolwentów podstawówek czeka około 960 miejsc. W Lubinie funkcjonuje jednak więcej szkół wśród których można wybierać.

Fot. Ivan Samkov/Pexels

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli składać wnioski do wybranych przez siebie szkół poprzez stronę internetową dolnoslaskie.edu.com.pl. Rejestracja potrwa od 16 maja do 20 czerwca. Później od 24 czerwca do 13 lipca uczniowie będą mieli czas na dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia. Wtedy też można zmienić wybraną wcześniej szkołę.

Listy zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 21 lipca, a po potwierdzeniu przez chętnych uczniów wyboru, 1 sierpnia pojawią się ostateczne listy przyjętych. Po tym terminie szkoły, które będą posiadały wolne miejsca, przeprowadzą nabór uzupełniający.

W naszym mieście w liceach, technikach i branżowych szkołach publicznych, którymi zarządza powiat lubiński, na absolwentów podstawówek czeka w sumie około 960 miejsc. Jednak powiat lubiński zastrzega, że jeśli będzie taka potrzeba, będzie można zwiększyć tę liczbę do ponad 1000. Oczywiście można zdecydować się także na inne szkoły. W Lubinie funkcjonuje też m.in. Liceum Salezjańskie, MCKK, TEB Technikum.

I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie ma miejsca w klasach: dwóch matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznej, humanistycznej, matematyczno-geograficznej.

II Liceum Ogólnokształcące może przyjąć do klas: matematyczno-fizycznej, dwóch matematyczno-geograficznych, biologiczno-chemicznej, dwóch językowych, prawno-humanistycznej.

III Liceum Ogólnokształcące dysponuje miejscami w klasach: dwóch ogólnych oraz oddziale przygotowania wojskowego – to nowy oddział utworzony na mocy decyzji ministra obrony narodowej, do tej pory funkcjonowała tu klasa mundurowa.

Fot. Pixabay

W Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 są miejsca w klasach: technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik, technik mechanik/technik spawalnictwa.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w ZS nr 1 przyjmie uczniów do klas: dwóch wielozawodowych, górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny/elektryk, operator obrabiarek skrawających/ślusarz.

Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 ma miejsca w klasach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik programista.

W Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w ZS nr 2 są miejsca w klasach: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Ofertę wszystkich szkół z Lubina, a także z innych miast można znaleźć TUTAJ.