Bezpłatna pomoc dla ofiar przemocy

177

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przyłącza się do działań prowadzonych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Fot. Karolina Grabowska/Pexels

Osoby doznające przemocy, ich najbliżsi lub świadkowie przemocy mogą przychodzić do siedziby Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3 oraz kontaktować się telefonicznie pod nr. 76 847 96 91, adresem e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub poprzez poradnictwo online interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl.

W Ośrodku pomoc jest nieodpłatna i oferowana w różnych formach:

Poradnictwo specjalistyczne:

  • psychologiczne – w poniedziałki w godz. 10.00-13.00
  • punkt konsultacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi w piątek w godz. 12.00-15.00
  • prawne – we wtorki i czwartki w godz. 13.30-15.30
  • socjalne – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
  • terapeutyczne i pedagogiczne – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Wsparcie grupowe:

  • grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie
  • warsztaty dla rodziców „Bądź dobrym rodzicem”
  • grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  • grupa psychologiczno-terapeutyczna dla osób stosujących przemoc w rodzinie