Będzie jaśniej i bezpieczniej

3088

Już nieraz dochodziło w tym miejscu do kolizji oraz wypadków, w tym także śmiertelnych i z udziałem pieszych. Zagrożenie częściowo zmniejszył zamontowany w marcu zeszłego roku fotoradar. Teraz w Miłosnej, bo niej mowa, ma być jeszcze bezpieczniej. Tym razem za sprawą doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 36.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu planuje łącznie doświetlić 14 najbardziej newralgicznych przejść dla pieszych. Większość z nich, bo aż 13, znajduje się na fragmencie drogi krajowej nr 94 pomiędzy Krzywą i Golanką Dolną. Jednak mieszkańców oraz kierowców powiatu lubińskiego z pewnością bardziej zainteresuje lokalizacja w Miłosnej na drodze krajowej nr 36.

Zadanie zrealizuje firma Ductus za kwotę ok. 298 tys. zł.

– W zakresie prac przewidziano m.in. budowę oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych wraz z ułożeniem płytek chodnikowych dla osób niedowidzących i niewidomych w obrębie przejścia oraz budowę chodnika o łącznej długości ok. 34 m, który ma ułatwić dojście do przejść – informuje Magdalena Szumiata, rzecznik prasowy dolnośląskiego oddziału GDDKiA.

Magdalena Szumiata z GDDKiA we Wrocławiu

Inwestycja przeprowadzona będzie w systemie Projektuj i buduj. W pierwszym etapie zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w drugim prace w terenie.  Całość powinna być gotowa najpóźniej pod koniec przyszłego roku.

To kolejne inwestycje z Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej, które w znaczący sposób mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

– Realizacja zadań w ramach Programu umożliwi eliminację realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w połączeniu z zadaniami realizowanymi w PBDK, pozwoli docelowo na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych. Program wskazuje źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Jest spójny ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 – dodaje przedstawicielka Dyrekcji.


POWIĄZANE ARTYKUŁY