Będą badać natężenie ruchu na drogach Dolnego Śląska

1048

Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na zbadanie natężenia ruchu na drogach krajowych naszego województwa. Oferty można składać do 6 września.

Ostatni pomiar ruchu odbył się w 2015 r. Takie pomiary są wykonywane co 5 lat od 1965 r. Badania będą prowadzone w blisko 100 lokalizacjach na terenie całego Dolnego Śląska.

– Wyniki tej analizy to źródło informacji o ruchu w naszym regionie. Pozwolą nam na planowanie naszych działań na przyszłość. Dzięki temu dowiemy się, jakie rozwiązania drogowe można jeszcze poprawić, a które elementy infrastruktury trzeba przebudować – wyjaśnia Joanna Borkowska z oddziału GDDKiA we Wrocławiu.

Badania obejmą odcinki dróg krajowych poza miastami na prawach powiatu. Termin składania ofert upływa 5 września. W wyznaczonych punktach pojawią się videorejestratory. Wyniki badań będą spisane i na tej podstawie powstanie raport o natężeniu ruchu.