Ala uczy dzieci, o co chodzi z tymi emocjami

84

Aby zająć się wsparciem emocjonalnym u dzieci od najmłodszych lat, powstał pomysł na zajęcia pt: „Ala wie, nauczy Cię. O co chodzi z tymi emocjami?”. Jest to autorski program profilaktyczny, prowadzony przez terapeutów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, Sekcji Profilaktyki Uzależnień.

Objęte zostały nim dzieci sześcioletnie z 12, zainteresowanych udziałem przedszkoli oraz uczniowie klas pierwszych i czwartych z 11 chętnych szkół podstawowych na terenie naszego miasta.

Podczas zajęć, dzieci poznają złość i radość oraz uczą się sposobów rozładowania trudnych emocji w sposób bezpieczny dla siebie i dla innych. Celem zajęć jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy poprzez rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych. Dla klas czwartych przewidziany jest drugi etap – warsztaty uwalniania emocji metodą EFT. Podsumowaniem projektu jest spotkanie dla chętnych rodziców dzieci, objętych programem. Otrzymają oni cenne wskazówki do wspierania swoich pociech w zakresie trudnych emocji.

Największą niespodzianką i atrakcją jest Ala. Ala to lalka pacynka, która towarzyszy w zajęciach. Ręka terapeuty jest umieszczona w głowie lalki i dzięki temu można poruszać jej ustami, podkładając głos. Można również włożyć dłoń do jej dłoni i rękami wykonywać różne gesty. Ala może „przybić piątkę”, podać dzieciom dłoń, pomachać lub potrzymać jakąś rzecz. To pozwala wejść głębiej w relację z grupą.

Oprócz tego Ala:

 • uczy dzieci kontroli swoich zachowań,

 • prezentuje różne emocje, które towarzyszą dzieciom każdego dnia,

 • przedstawia scenki z życia, dotyczące większości przedszkolaków, czy tez uczniów klas pierwszych,

 • dzieci omawiają jej zachowanie i reakcje w odniesieniu do swoich zachowań i uczuć,

 • Ala uczy technik radzenia sobie z trudnymi emocjami poprzez uwalnianie ich z ciała,

 • do zajęć zostały wykorzystane elementy metody Somatic Experiencing, które polegają na uważności i skupieniu na emocjach ukrytych w ciele. Dzieci wizualizują swoje emocje i lokalizują je w ciele nadając im formę, kolor, fakturę i rozmiar,

 • oprócz koncentracji są też elementy aktywizujące dzieci poprzez ruch i ćwiczenia, wspomagające pozbycie się trudnych emocji. Dzieci wykonują je w parach, uczą się współpracy i bezpiecznego, dla siebie i innych, rozładowania złości,

 • motywujemy również dzieci do wykorzystania tych aktywności w domu razem z rodzicami, ponieważ techniki są proste i łatwe do realizacji

Zalety pracy z lalką:

 • nawet dzieci z deficytami w aspekcie koncentracji uwagi, potrafią skupić się przez dłuższy czas na zajęciach w towarzystwie lalki,

 • nieprzewidywalność zachowania lalki jest bardzo atrakcyjna dla dzieci i tworzy element zaskoczenia,

 • kolorowa lalka dostarcza wielu bodźców sensorycznych,

 • – dzieci bardzo lubią lalkę, traktują jako odrębną osobę, choć doskonale wiedzą, że to tylko zabawa,

 • świetnie motywuje dzieci do udziału w zajęciach i do wypowiedzi (nawet te które są wycofane i onieśmielone),

 • zajęcia stają się bardziej atrakcyjne, łączą zabawę z nauką.

Lalka Ala współpracuje z najmłodszymi już od dłuższego czasu, ponieważ jest świetną terapeutką. Bardzo dobrze zna problemy dzieci, gdyż sama ma niewiele lat. Jest uważną, wnikliwą i wspierającą dziewczynką. Jest ogromną inspiracją dla każdego dziecka i na długo pozostaje w ich pamięci.

Szczegółowych informacji na temat programu profilaktycznego lub zakresu konsultacji indywidualnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, udzielają terapeuci Sekcji Profilaktyki Uzależnień, pod numerami telefonu: 76 847-63-55 lub 723-207-707.

Opracowanie merytoryczne: Justyna Rembiszewska-Urban/MOPS Lubin