A4 pod specjalnym nadzorem

69

Dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego po raz kolejny przeprowadzili wzmożone kontrole na autostradzie A4. Zatrzymano kierowców nie stosujących się do znaku B-26 – „zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe” oraz rumuńskiego kierowcę posługującego się nie swoją kartą do tachografu cyfrowego.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili kolejne działania kontrolne po obu stronach dolnośląskiego odcinka autostrady A4 (od zjazdu Jarosław do zjazdu na Legnicę).

W trakcie działań sprawdzano przede wszystkim czy kierujący pojazdami ciężarowymi stosują się do obowiązującego tam zakazu wyprzedzania. Za niestosowanie się do zakazu, konsekwencje poniosło 14 kierowców. Inspektorzy nałożyli w sumie 19 mandatów karnych.

W trakcie kontroli ujawnili również naruszenia związane z posługiwaniem się przez kierowcę cudzą kartą do tachografu oraz przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynku. Wobec jednego z przedsiębiorców wszczęto także postępowanie administracyjne.

Źródło: ITD