80 ochotników z Dolnego Śląska

39

W miniony weekend w szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło 80 ochotników z terenu dolnośląskiego.

Fot. DWOT

Powołania dotyczyły ochotników, którzy do tej pory nie mieli do czynienia ze służbą wojskową. Osoby te obecnie szkolą się na 16-dniowym szkoleniu podstawowym na obiektach poligonowych w Świętoszowie. Szkolenie ma charakter wprowadzający w szereg obszarów, które będą rozwijane w późniejszych etapach służby: m.in. szkolenie strzeleckie, przygotowanie do działania na współczesnym polu walki, terenoznawstwo, elementy SERE (działania w izolacji) i podstawy medycyny taktycznej. Pierwszym sprawdzeniem efektów szkolenia będzie pętla taktyczna. Po zdanym egzaminie nowi terytorialsi złożą uroczystą przysięgę wojskową na placu garnizonowym w Świętoszowie i staną się żołnierzami Wojska Polskiego.

20 września do szkolących dołączą rezerwiści. Ich szkolenie ma na celu wyrównanie różnic w wyszkoleniu wojskowym. Szkolenie podstawowe zakończy się 27 września.

Dolnośląscy terytorialsi rozpoczną tym samym trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych w systemie weekendowym, mającym na celu pełne wyszkolenie i nabycie zdolności do prowadzenia działań zgodnie z ustawowym przeznaczeniem.

Fot. DWOT

26 września na placu garnizonowym w Świętoszowie dolnośląscy terytorialsi złożą uroczystą przysięgę.

– Rozbudowa potencjału osobowego niezmiennie pozostanie jednym z głównych priorytetów 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, aż do zakończenia procesu formowania, czyli do  2022 roku – mówi płk Artur Barański, dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi 16 DBOT mogą zgłaszać swoje kandydatury przez portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl lub w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą ojczyźnie.

Fot. DWOT

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju zadaniem formacji jest m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny terytorialsi będą wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będą siłę wiodącą.

Źródło informacja prasowa