230 lat Konstytucji 3 Maja

848

230 lat temu uchwalona została Konstytucja 3 Maja. Była pierwszym w Europie i drugim na świecie dokumentem w nowoczesny sposób regulującym stosunki państwa i obywateli. Rocznicę jej wprowadzenia w życie uczczono dziś także w Lubinie.

W 1791 r. Polska była drugim po Stanach Zjednoczonych krajem na świecie, który aktem konstytucji porządkował kwestie praw obywateli i obowiązków państwa względem nich. Mocno ograniczył przywileje szlacheckie, miał też wzmocnić system prawny i polityczny Polski tak, by zachowała suwerenność. Dokument obowiązywał raptem przez rok, po czym został obalony przy udziale polskich magnatów, którzy przystąpili do konfederacji targowickiej. Otworzyło to drogę do II rozbioru Polski.

Dziś, pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Lubinie, spotkali się przedstawiciele władz miasta, powiatu lubińskiego, sąsiednich gmin, województwa dolnośląskiego, a także kombatanci i niewielka grupa mieszkańców miasta. Podczas krótkiej uroczystości odśpiewali hymn państwowy i złożyli kwiaty. Wartę przy pomniku pełnili harcerze z lubińskiego hufca ZHP.