150 tys. zł premii dla młodych rolników

99

Przedłużony został nabór wniosków w ramach projektu „Premie dla młodych rolników”. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

Fot. Pixabay

Program ma zachęcić młodych rolników do rozwijania działalności. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię o dwa tygodnie.

Premię mogą otrzymać osoby, które:

  • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
  • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
  • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. wsparcia należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe.

Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

  • 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
  • 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.