Zapraszają do bezpiecznej przystani

8

„Zaplanuj z nami swoją przyszłość” – takim hasłem pracownicy lubińskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapraszają do bezpłatnego udziału w projekcie, który ma zapewnić wsparcie mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Fot. Pixabay

Z pomocy Centrum mogą w tym przypadku skorzystać dorośli mieszkańcy powiatu lubińskiego, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie w tej chwili samodzielnie funkcjonować. Projekt „Bezpieczna przystań” dedykowany jest w szczególności osobom niepełnosprawnym – o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością intelektualną. Do udziału w nim mogą też zgłaszać się młodzi ludzie, którzy opuszczają pieczę zastępczą i potrzebują pomocy w wejściu w dorosłe życie.

Uczestnicy projektu otrzymają możliwość całodobowego pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym lub mieszkaniu wspieranym na terenie Lubina. Do ich dyspozycji będą też specjaliści z różnych dziedzin: psycholog, prawnik, pracownik socjalny, trener, terapeuta i asystent osoby niepełnosprawnej.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego PCPR zachęca do jak najszybszego zgłaszania się w jego siedzibie (Lubin, ul. Składowa 3, tel. 76 847 96 91) lub pocztą elektroniczną: pcpr@powiat-lubin.pl.

Rekrutacja potrwa do końca lutego. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.pcpr.powiat-lubin.pl

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość