Przetarg na działki pod budowę garaży

Prezydent Miasta Lubina

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów

pod budowę garaży

Położenie: województwo dolnośląskie, miasto Lubin , obręb 6, ul. Zielona.

Lp.

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia

[m2]

Cena gruntu

netto

[zł]

Wadium

[zł]

1

LE1U/00014346/2

281/229

19

2 300,00

460,00

2

LE1U/00014347/9

281/230

19

2 300,00

460,00

Nieruchomości zlokalizowane są w zabudowie szeregowej, w kompleksie garaży liczącym 363 działki, położonym przy ul. Zielonej. Dojazd do kompleksu odbywa się drogą asfaltową – ul. Zieloną, w kierunku do Kłopotowa.

W sąsiedztwie garaży znajduje się zakład produkcyjny, otoczenie stanowią tereny przemysłowe i rolne. Do zespołu garaży doprowadzona jest energia elektryczna.

Nieruchomości są położone na terenie, który podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 47, uchwalonego Uchwałą nr XXX/230/12 z dnia 12 listopada 2012r. Rady Miejskiej w Lubinie. Teren jest oznaczony symbolem 2.KS, przeznaczonym pod zespół garaży .

Nieruchomości stanowią własność Gminy Miejskiej Lubin i są wolne od długów i obciążeń.

Działki gruntu przeznaczone są do oddania w użytkowanie wieczyste pod zabudowę jednokondygnacyjną, niepodpiwniczoną.

Grunt zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 09 marca 2091r.

Za nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostanie ustalona w wysokości 25 % ceny osiągniętej w przetargu, natomiast opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 3% tej ceny .

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) do ustalonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .

Udostępnij

  • wykop.pl

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar

wpDiscuz