Na A4 i S8 powstaną stacje do ładowania aut elektrycznych

9

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na instalację stacji ładowania samochodów elektrycznych. Na początek urządzenia te mają stanąć w miejscach, osiem na A4 między Wrocławiem a Katowicami oraz pięć przy S8 na odcinku Wrocław – Łódź. Jedna stacja ma kosztować 270 tys. zł. Docelowo mają one stanąć na wszystkich drogach zarządzanych przez GDDKiA.

Będzie to pilotażowy odcinek tzw. „zielonej drogi” na którym znajdą się punkty ładowania samochodów elektrycznych. Łącznie ma zostać zamontowanych 26 ładowarek. Staną one w 13 Miejscach Obsługi Podróżnych po obu stronach A4 i S8. Wybrano te MOP-y, na gdzie nie ma stacji paliw. Cztery z nich znajdą się na terenie województwa dolnośląskiego: Krajków Północ i Krajków Południe na A4 oraz Jonas Północ i Jonas Południe na S8. Jedna stacja to koszt rzędu 270 tys. zł.

Na tym jednak nie koniec. Dyrekcja chce bowiem, aby do 2023 roku stacje stanęły we wszystkich możliwych miejscach przy autostradach. To oznacza zagospodarowanie łącznie 159 miejsc, więc zarazem koszt 86 mln zł.

W celu zachowania konkurencyjności pomiędzy dzierżawcami, oferty będzie można składać na co drugi MOP znajdujący się po tej samej stronie drogi. Termin składania ofert upływa 29 marca.

Zadaniem wyłonionego w przetargu dzierżawcy będzie wybudowanie dwóch ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, pełnienie roli operatora i dostawcy usługi ładowania dla tych punktów oraz dostosowanie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych w czasie ładowania poprzez jego odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Dzierżawca będzie płacił GDDKiA czynsz określony w złożonej ofercie. Umowa zostanie podpisana na 10 lat, z możliwością wydłużenia o dodatkowe pięć lat.

– Na razie jest to program pilotażowy. Jeśli ten pomysł się sprawdzi, będziemy chcieli go wdrożyć na wszystkich drogach. Wówczas ogłosimy kolejne przetargi – mówi Joanna Borkowska z dolnośląskiego oddziału GDDKiA.

Dodajmy, że na początku tego roku w Lubinie otwarto pierwszą ogólnodostępną stację do ładowania e-aut. Należy ona do KGHM i znajduje się na parkingu przy Centrali spółki. Więcej na ten temat pisaliśmy Tutaj.

Z danych Starostwa Powiatowego w Lubinie wynika, że w naszym powiecie zarejestrowanych jest obecnie  11 samochodów o napędzie elektrycznym oraz 89 na tzw. paliwa alternatywne.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość