Odszkodowanie za śmierć rodzica – kiedy się należy?

58

Odszkodowanie za śmierć rodzica może być należne z kilku podstaw. Niekiedy odszkodowanie za śmierć ojca, czy matki można uzyskać nawet z kilku źródeł. Odszkodowanie może być wypłacone z polisy na śmierć lub polisy NNW. Natomiast jeżeli zgon rodzica był spowodowany zawinionym działaniem innego podmiotu, to możesz żądać od niego lub jego ubezpieczyciela odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć rodzica.

people and mourning concept – red roses and woman crying at funeral in church

Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy NNW i polisy na życie

Po pierwsze sprawdź, czy rodzic lub ty miałeś zawartą umowę ubezpieczenia NNW lub na życia, która obejmowała ochroną ubezpieczeniową śmierć rodzica. W dalszej kolejności sprawdź, czy przyczyna która doprowadziła do zgonu rodzica jest wymieniona jako ta, która uzasadnia wypłatę odszkodowania z polisy NNW. Ponadto dokładnie przeczytaj wszystkie przypadki wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Dopiero po zapoznaniu się z tymi dokumentami ubiegaj się o odszkodowanie za śmierć rodzica z NNW.

Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy OC

Najwyższe odszkodowanie za śmierć ojca, czy matki można uzyskać w sytuacjach, gdy do zgonu rodzica doszło wskutek wypadku komunikacyjnego. Jedyny warunek który musi być wypełniony, to to że zmarły rodzic nie może być wyłącznie winny spowodowaniu wypadku. Ponieważ pojazdy mechaniczne poruszające się po drogach muszę być ubezpieczone polisą OC – to roszczenie o zapłatę odszkodowania za śmierć kierowane jest właśnie do firmy ubezpieczeniowej z polisy OC sprawcy. 

Odszkodowanie za śmierć rodzica – krok po kroku

Poniżej opisujemy przykład czynności jakie podjęła dobra kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia. Rezultatem jej działania była wypłata wysokiego odszkodowania za śmierć rodziców.

Do kancelarii z Wrocławia trafiła siedmioletnia Ola, reprezentowana przez babcię. Oboje rodzice dziewczynki zmarli wskutek obrażeń odniesionych po potraceniu przez  Tira.

Rok wcześniej babcia samodzielnie uzyskała z ubezpieczalni łącznie 40.000zł zadośćuczynienia za śmierć rodziców oraz jednorazowe odszkodowanie za śmierć rodziców. Ola otrzymała również w wyniku ugody 50 tys. zł tytułem skapitalizowanej renty.

Prawnik od odszkodowania za śmierć od razu wskazał, że wypłacone świadczenia nie zrekompensowały dziecku pełnego uszczerbku doznanego w następstwie przedwczesnej tragicznej śmierci obojga rodziców. W imieniu dziecka kancelaria złożyła pozew do sądu.  W pozwie kancelaria odszkodowawcza argumentowała, że dziewczynka nie zdołała pogodzić się z tak tragiczną śmiercią obojga rodziców, ma koszmary nocne, płacze, tęskni i codziennie pyta o rodziców. W sądzie udowodniono niezwykle silną więź emocjonalną jaka istniała  między dziewczynką, a rodzicami oraz skutki jej nagłego zerwania takie jak lęki nocne, nadpobudliwość, problemy z koncentracją, głęboka depresja leczona farmakologicznie, opieka psychiatry i psychologa.

Wyrok w sprawie odszkodowania za śmierć rodziców

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał, że kwota 300 tys. zł odszkodowania za śmierć rodziców, będzie odpowiednim zadośćuczynieniem dla dziewczynki za śmierć matki i ojca w tragicznym wypadku i uwzględniając już wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 40 tys. zł zasądził na rzecz Oli kwotę 260 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć rodziców. Do tej kwoty należy jeszcze doliczyć wypłacone odsetki od odszkodowania za śmierć.

Odszkodowanie za śmierć rodziców – jak wycenić

Wysokość  zasądzonego świadczenia za śmierć rodzica jest zawsze bardzo sporna, trudno bowiem ustalić dokładnie kryteria do oceny krzywdy jaką wyrządziła małej dziewczynce  tragiczna śmierć osób jej najbliższych tj. rodziców. Sama w sobie krzywda nie jest pojęciem, która wymaga wiedzy specjalnej i opinii biegłych sądowych, choć często są one przydatne aby stwierdzić przez biegłego wielkość uszczerbku na zdrowiu psychicznym dziecka.

Reasumując:

Żadne dziecko nie jest gotowe na  tragiczną śmierć rodzica w wypadku samochodowym lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej, a w szczególności małoletni, którzy nie osiągnęli jeszcze niezależności finansowej.

W tak trudnej sytuacji prawo chroni interesy poszkodowanych , którzy stracili rodziców w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, wypadku w gospodarstwie rolnym, a także w przypadku błędu medycznego. 

Odszkodowanie za śmierć rodzica -inne świadczenia

Pierwszym świadczeniem jakie należy się dzieciom po śmierci rodzica jest zasiłek pogrzebowy. W ZUS należy złożyć wniosek, dołączyć skrócony odpis aktu zgonu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.

Dodatkowo niezbędne do uzyskania świadczenie będzie zaświadczenie, że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym oraz oryginały rachunków dokumentujących wydatki na pogrzeb.

Kolejnym świadczeniem jakie uzyska dziecko po tragicznej śmierci rodzica w wypadku komunikacyjnym jest odprawa pośmiertna.

Jeżeli zmarły był zatrudniony u kilku pracodawców to odprawa pośmiertna należy się dziecku od każdego z nich.

Odprawę pośmiertną dostanie każde dziecko, własne, drugiego małżonka lub adoptowane do 16 roku życia, a gdy nadal się uczy to do 25 roku życia. Nie ma tu znaczenia czy rodzic zmarł podczas wykonywania pracy czy podczas urlopu. Nie ma też znaczenia  na jaki okres był zatrudniony.

Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od stażu pracy.

Ponadto dzieciom należy się zaległe wynagrodzenie rodziców zmarłych w tragicznym wypadku komunikacyjnym.

Odszkodowanie za śmierć rodzica po wielu latach

Nadmienić należy, iż wypadki ze skutkiem śmiertelnym najczęściej związane są z popełnieniem przestępstwa. Dlatego roszczenia związane ze śmiercią ojca lub ze śmiercią matki w tragicznym wypadku mogą przedawnić się dopiero po upływie 20 lat od zdarzenia. W każdym wypadku warto skorzystać z pomocy jakiej może udzielić np. kancelaria odszkodowawcza specjalizująca się w sprawach o odszkodowanie za śmierć rodzica. Taki prawnik w sposób należyty oceni, czy nadal można skutecznie uzyskać odszkodowanie za śmierć – pomimo upływu wielu lat od wypadku.