Jakie dokumenty są wymagane do odbioru budowy domu 2021?

296

Zarówno rozpoczęcie budowy domu jak i zakończenie wymaga dopełnienia wielu formalności. Gdy zbliżamy się do ukończenia budowy domu warto wiedzieć jakie dokumenty są niezbędne, aby jak najszybciej móc do niego wprowadzić się. Zakończenie budowy nie wystarczy, aby wprowadzić się do domu zgodnie z prawem. Wcześniej należy pamiętać o zgłoszeniu zakończenia budowy. Poniżej opisano jakie dokumenty są niezbędne oraz jak wygląda odbiór budowy.

Dokumenty wymagane do odbioru budowy domu

Zgłoszenie zakończenia budowy to pierwszy krok do odbioru domu. W tym celu należy złożyć zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Urząd ma 21 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. W przypadku braku sprzeciwu inwestor powinien otrzymać kserokopię przesłanego zawiadomienia z potwierdzeniem o braku przeciwwskazań. Dokument ten jest niezbędny do otrzymania numeru adresu i zameldowania mieszkańców. Ponadto dokumenty wymagane do odbioru budowy domu to: oryginał dziennika budowy z wpisami i datami poszczególnych etapów budowy oraz wpisem zamykającym budowę, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania budowy z projektem budowlanym, prawem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami. Jeżeli w trakcie budowy zostały wprowadzone zmiany nieistotne względem projektu, należy dostarczyć ksero projektu z ich naniesieniem. Ponadto niezbędne są protokoły odbioru wszystkich przyłączy tj. kanalizacyjnych, elektrycznych, wodnych, instalacji gazowej (jeśli taka jest w budynku), protokoły odbioru pionów wentylacyjnych oraz kominów spalinowych. W przypadku braku przyłącza kanalizacyjnego inwestor ma do wyboru rozwiązania alternatywne w postaci szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania przydomowymi oczyszczalniami. Wynika to przede wszystkim z taniej i nieuciążliwej eksploatacji, która pozwala na szybki zwrot inwestycji.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga wyboru osadu nadmiernego 1-2 razy w roku. Dlatego roczny koszt użytkowania własnej oczyszczalni to kilkaset złotych. Natomiast szambo wymaga opróżniania zazwyczaj raz do nawet dwóch razy w miesiącu co przekłada się na roczny koszt jego eksploatacji sięgający nawet 4 tysięcy złotych. Warunkiem taniej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest brak wystąpienia awarii. Dlatego warto zainwestować w jakościowe rozwiązania. Jednym z liderów w branży przydomowych oczyszczalni jest urządzenie NV firmy Traidenis-Pol Sp. z o.o. Przydomowa oczyszczalnia NV wyróżnia się prostotą budowy oraz brakiem elementów mechanicznych- jedynym elementem elektrycznym jest dmuchawa co do minimum ogranicza ryzyko wystąpienia awarii. Biologiczna oczyszczalnia NV oczyszcza ścieki do wody drugiej klasy czystości oraz objęta jest dwudziestoletnią gwarancją. Do odbioru domu niezbędny jest atest higieniczny szamba lub dokumentacja wybranej oczyszczalni ścieków. Kolejny krok to złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu. Od chwili złożenia wniosku Inspektor Nadzoru Budowlanego w ciągu 21 dni ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie z terminem kontroli Inspektor powinien dostarczyć inwestorowi w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Z przeprowadzonej kontroli zostaje sporządzony protokół w trzech egzemplarzach.

 

Ezoicreport this ad