Zwrócą podatek akcyzowy

Producenci rolni, którzy posiadają użytki rolne na terenie naszego powiatu, mogą już składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2018 rok.

Fot. pixabay.com

Wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego z 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (czyli od 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2018) należy złożyć do 28 lutego 2018 r. w swoim urzędzie miasta lub gminy.

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, wg stanu na dzień 1 lutego danego roku. 17 listopada 2017r. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 30 kwietnia.

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz