Każdy chłopiec marzy, żeby zostać strażakiem. Dorosły niekoniecznie

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Lubinie ogłosił nabór do służby przygotowawczej w miejscowej komendzie. Są dwa wolne miejsca. Dokumenty można składać do 15 listopada.

Kandydaci muszą być obywatelami Polski z co najmniej średnim wykształceniem. Warunkiem koniecznym jest również korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie zdolności fizycznych i psychicznych do pełnienia tej służby. Ponadto przyszli strażacy nie mogą być karani za przestępstwa.

Wśród dokumentów, jakie należy złożyć w trakcie postępowania kwalifikacyjnego są m.in. podanie o przyjęcie do służby, życiorys, stosowne zaświadczenie lekarskie, a także oświadczenia o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Mężczyźni powinni też dostarczyć kopię książeczki wojskowej.

Kompletną dokumentację należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Lubinie” w sekretariacie lubińskiej komendy straży pożarnej do 15 listopada do godz. 15.30. Dokumenty można też wysyłać pocztą na adres: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lubinie, ul. Ścinawska 21, 59-300 Lubin.

Jednak zostać strażakiem wcale nie jest łatwo. Proces rekrutacji składa się z siedmiu etapów. Pierwszym z nich jest ocena przez komisję kwalifikacyjną złożonych dokumentów. W kolejnych etapach kandydaci oceniani będą pod kątem sprawności fizycznej i wydolnościowej, umiejętności pływania, lęku wysokości. Na koniec rekrutacji odbędzie się jeszcze test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna oraz ustalenie zdolności psychicznych i fizycznych do pełnienia tej funkcji.

Samo sprawdzenie umiejętności fizycznych kandydata nieco różni się od poprzednich naborów. Nie ma już tzw. testu harwardzkiego, który polegał na rytmicznym wchodzeniu na stopnie w ciągu 5 minut, ani też biegu na 1000 metrów. Nowością jest natomiast tzw. bieg po kopercie oraz próba wydolnościowa „beep test”  –tłumaczy Cezary Olbryś, zastępca komendanta KP PSP w Lubinie.

Do tej pory dokumenty rekrutacyjne złożyły trzy osoby. – Podczas ostatniego naboru zgłosiło się siedmiu kandydatów, z czego pięciu odpadło już po pierwszym etapie. Niestety, ale praca strażaka w Lubinie nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie wiem czym to jest spowodowane. Faktycznie zarobki, szczególnie w pierwszym okresie służby nie są zbytnio wygórowane, to jednak z tym zawodem wiąże się wiele innych pozytywów: jest to służba stabilna, mająca ciągle duże uznanie w społeczeństwie, no i przede wszystkim daje niczym niemierzalną satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym – dodaje Olbryś.

Więcej informacji na temat naboru na stronie internetowej KP PSP Lubin.

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz