Zapach gazu stanie się intensywniejszy. Uwaga, sprawdzają instalacje

0

Akcję tzw. przewonienia gazu ziemnego przeprowadzi w przyszłym tygodniu Polska Spółka Gazownictwa. Operacja będzie dotyczyć m.in. odbiorców z gminy Lubin. W ten sposób sprawdzana będzie szczelność sieci i instalacji gazowych na naszym terenie.

Fot. Pixabay

Między 17 a 20 września w sieci gazowej zwiększona zostanie ilości środka nawaniającego, przez co zapach gazu stanie się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu, należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić pogotowie gazowe pod numerem telefonu 992. Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych, np. zanieczyszczonych palników.

Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Dostawca gazu przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Przewonienie przeprowadzone zostanie na terenie gmin: Lubin, Rudna, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Polkowice obszar wiejski i miejski, Żukowice, Radwanice pow. Polkowice, Jerzmanowa, Chocianów obszar wiejski i miejski.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość