Policja rekrutuje

Lubińscy policjanci zapraszają wszystkie chętne osoby na dni otwarte, które odbędą się w środę, 31 października. Każdy zainteresowany służbą w policji będzie mógł dowiedzieć się wszystkiego na temat pracy w tej jednostce oraz pobrać odpowiednie dokumenty.

31 października w godzinach 8-15 w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie przy ul. Traugutta 3, w Zespole Kadr i Szkolenia, będzie można zasięgnąć informacji o naborze do policji.

Osoby zainteresowane służbą w lubińskiej komendzie mogą składać dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubinie od poniedziałku do piątku (od 7.30 do 15).

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii:

– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający w pełni z praw publicznych;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do służby w policji;
– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
– książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy. 

Kandydaci do służby w policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać również pod numerami telefonów 76 840 62 13, 76 840 62 14.

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz