Urzędy samorządowe

URZĄD MIEJSKI W LUBINIE

ul. Kilińskiego 10

59-300 Lubin

tel: (+48) 76 74 68 100

fax: (+48) 76 74 68 267, 74 68 200

infolinia: 0-800-700-703

e-mail: kontakt@um.lubin.pl

BIP: http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/

www.lubin.pl

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE

ul. Kilińskiego 12b

59-300 Lubin

tel: (+48) 76 74 67 100

kontakt: www.powiat-lubin.pl/kontakt/

BIP: http://bip.sp-lubin.dolnyslask.pl/

www.powiat-lubin.pl

 

 

 

Lp. Instytucja Adres internetowy BIP
1. Starostwo Powiatowe w Lubinie bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
2. Urząd Miejski w Lubinie www.um.lubin.pl
3. Urząd Gminy w Lubinie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
4. Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl
5. Urząd Gminy w Rudnej www.bip.rudna.pl
6. Sąd Rejonowy w Lubinie http://www.lubin.sr.gov.pl/
7. Urząd Skarbowy w Lubinie www.us.lubin.pl/index.php?bip=T
8. ZUS w Lubinie www.zus.pl/bip
9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie psse.lubin.ibip.wroc.pl/public
10. MOPS w Lubinie www.mops.lubin.pl
11. Komenda Powiatowa Policji w Lubinie bip.lubin.policja.gov.pl
12. MPWiK w Lubinie bip.mpwik.lubin.pl
13. Nadleśnictwo Lubin bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_lubin
14. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie bip.zsipo.lubin.pl
15. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pup.lubin.sisco.info
16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych www.bip.sosw-szklarygorne.com