Uczcili pamięć walczących o Lubin

15

Niewielu lubinian wie, ale w centrum miasta znajduje się cmentarz radziecki. Na co dzień zamknięty, dziś jednak otwarto jego bramy z okazji 74. rocznicy zdobycia Lubna przez Armię Czerwoną oraz 79. rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Sybir.

O tej dacie pamiętają nieliczni. Co roku 9 lutego na radzieckim cmentarzu składane są kwiaty, wieńce i zapala się znicze.

Przedstawiciele m.in. urzędów miejskich, starostwa, Związku Weteranów, Związku Kombatantów, Związku Sybiraków i Inwalidów Wojennych zgromadzili się dziś, by uczcić minutą ciszy, poległych walczących Rosjan, który ginęli na naszym terenie.

Kwiaty i wieńce złożono również pod głazem upamiętniającym Polaków zesłanych na Sybir. Pierwszy transport odbył się 10 lutego 1940 r.

Na cmentarzu radzieckim pochowanych jest kilkaset osób. Dokładna liczba nie jest znana.

 

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość