Tagi: PCPR

Dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż do 20 kwietnia trwa rekrutacja osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2023” VII edycja. Pod koniec kwietnia odbędą się pierwsze zajęcia. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Pomoc udzielana będzie w…

W każdym wieku można studiować. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, planujesz pójść na studia, jesteś w trakcie studiowania bądź je zakończyłeś, możesz skorzystać z projektów Absolwent w Pracy i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych. W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie spotkali się kierownicy WTZ-ów działających na terenie powiatu lubińskiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Twoje nowe…

PCPR już przyjmuje wnioski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż rozpoczął się pierwszy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II, finansowanego ze środków PFRON. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.…

Stwórz rodzinę zastępczą

Osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o pieczy zastępczej i zostaniu rodzicem zastępczym, mogą skorzystać z porad Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego, który działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 10 do 18 w siedzibie PCPR przy ul. Składowej 3…

W nowym roku zostań rodzicem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej bądź prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka na pierwsze w Nowym Roku spotkanie w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Składowej…

Szukają talentów w każdej rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od lat promuje ideę rodzicielstwa zastępczego i wspiera tych, którzy już podjęli się tej roli. To dla nich zorganizowano w tym roku Świąteczną Akademię Talentów.  W restauracji Ranczo na rodziny zastępcze i wychowanków czekał szereg atrakcji – od występów utalentowanych podopiecznych i wspólnego kolędowania po rodzinne dekorowanie pierniczków i tworzenie ozdób…

Punkt konsultacyjny dla rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej  bądź prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka, do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Składowej 3 w Lubinie. Osoby zainteresowane otrzymają szczegółowe informacji w zakresie:…

19 dni przeciwko przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przystąpiło do ogólnoświatowej kampanii pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W Polsce akcję prowadzi Fundacja po DRUGIE. W ramach kampanii Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zorganizowało konkurs plastyczny na plakat promujący kampanię „Mój świat bez przemocy” oraz warsztaty nt. „STOP przemocy”. Prace plastyczne…

Doradzą, jak zostać rodzicem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej, prowadzeniem rodzinnego domu dziecka lub prowadzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, że w tym roku rozpocznie kolejną edycję szkolenia dla kandydatów: – do pełnienia funkcji rodziny…

Zostań rodzicem zastępczym

Kolejne konsultacje już dzisiaj – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej lub prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Składowej…

Doradzą, jak zostać rodzicem

Kolejne konsultacje już jutro – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej, do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Składowej 3 w Lubinie. Najbliższe konsultacje…

Nie bądź obojętny na przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie oferuje bezpłatną pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej i prowadzi poradnictwo specjalistyczne. Od poniedziałku do piątku w PCPR dyżurują specjaliści: Prawnik: wtorek, czwartek: 13.30-15.30; Psycholog: poniedziałek: 11.00-14.00; Pracownik socjalny: od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30. W PCPR można też uzyskać pomoc w zakresie: poradnictwo psychologiczne poradnictwo…

Finansują prawo jazdy, protezy i studia

To kolejna edycja pilotażowego programu, w którym niepełnosprawni mogą otrzymać finansowe wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy, wykształcenia wyższego lub zakupie niezbędnego sprzętu czy protez. W programie są też pieniądze na zapewnienie opieki nad osobą zależną. Głównym celem programu „Aktywny Samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w…

Wyjątkowa praca dla rodziców

Prawo swoje, praktyka swoje – wciąż brakuje chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Opiekunów potrzebują szczegolnie dzieci niepełnosprawne, dotknięte różnymi problemami zdrowotnymi, a także małoletnie matki z własnymi dziećmi. Dla osób, które chciałyby podjąć się tego trudnego zadania, czeka wyjątkowa praca. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pilnie poszukuje osób, które chciałyby pracować jako specjalistyczne rodziny zastępcze. –…

Wychowankowie pieczy zastępczej na wakacjach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Fundacją Muszkieterów sieci sklepów Intermarché i Bricomarché umożliwiło 18 wychowankom pieczy zastępczej pochodzącym z terenu Powiatu Lubińskiego wyjazd nad polskie morze. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zorganizowało turnusy kolonijne do miejscowości Pustkowo nad morzem, natomiast z Fundacją Muszkieterów wyjechała kolejna grupa wychowanków…

Więzienie za brak reakcji

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli wiesz lub chociaż podejrzewasz, że dziecku dzieje się krzywda, musisz reagować. Niepowiadomienie policji może oznaczać nawet 3 lata więzienia. Wczoraj weszły w życie nowe przepisy w Kodeksie karnym, które zaostrzają kary za przestępstwa wobec dzieci. Wprowadzony został też prawny obowiązek reagowania w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa wobec…

Doradzają, jak zostać rodzicem

Kolejne konsultacje już dzisiaj – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej, do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Składowej 3 w Lubinie. Najbliższe konsultacje…

Doradzają ofiarom przemocy

Starostwo Powiatowe przypomina, że w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osoby i rodziny borykające się z problemem przemocy, mogą otrzymać bezpłatną pomoc, zarówno psychologiczną, socjologiczną, jak i prawną. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w trosce o osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej, które doświadczyły przemocy w rodzinie uprzejmie informuje, iż w siedzibie Powiatowego Centrum…

Zapraszają kandydatów na rodziców

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przypomina, że w najbliższy poniedziałek, tj. 5 czerwca 2017 r. w godzinach od 10 do 18 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej do udziału w spotkaniu poświęconemy tworzeniu rodzin…

Będzie praca dla mediatorów

Z początkiem czerwca do Kodeksu Postępowania Administracyjnego zostanie wprowadzona zupełnie nowa instytucja – mediacji. Choć sam pomysł jest dobrze oceniany, to samorządy nie dostały zbyt wiele czasu na przygotowanie się do zmian. W tegorocznych budżetach nie zarezerwowano nawet odpowiednich środków. Uczestnikami mediacji mogą być, w myśl nowelizacji, organ prowadzący i strony postępowania. Dzięki nowym przepisom…