Tagi: PCPR

Kursy i szkolenia dla niepełnosprawnych i bezrobotnych

Zamieszkujesz powiat lubiński, do tego jesteś bezrobotny, posiadasz status osoby niepełnosprawnej lub przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą? Możesz ubiegać się o wsparcie w zakresie zatrudnienia, otrzymać darmowe kursy i szkolenia, a nawet dostać stypendium. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ogłasza nabór uczestników do programu „Inwestuj w swoją przyszłość”. Celem głównym projektu…

Chcesz stworzyć rodzinę zastępczą?

Chciałbyś stworzyć rodzinę zastępczą? Jesteś odpowiedzialny i empatyczny? Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie prowadzi nabór na kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej. W najbliższy poniedziałek, tj. 6 sierpnia 2018 r. w godzinach od 10.00 do 18.00 w Powiatowym Ośrodku Pieczy Zastępczej w Lubinie, odbędzie się spotkanie w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego.…

Niepełnosprawni mogą składać wnioski

Tylko do 30 sierpnia trwa termin składania wniosków do programu „Aktywny Samorząd”. Głównym założeniem projektu jest zmniejszenie i wyeliminowanie barier dla niepełnosprawnych. Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – MODUŁ I finansowany jest ze środków PFRON. Termin składania wniosków trwa do 30 sierpnia 2018 r. Wnioski przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3, 59-300…

Zakupoholizm, pracoholizm, uzależnienie od komputera?

Zakupoholizm, uzależnienie od hazardu, komputera czy może pracoholizm? Któryś z problemów dotyczy Ciebie lub bliskich? W Lubinie powstał punkt konsultacyjny, do którego można się zgłosić po pomoc. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie powstał punkt konsultacji dla osób uzależnionych behawioralnie. Zapraszamy do skorzystania z darmowej pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci. Uzależnienia behawioralne…

Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych

Jesteś niepełnosprawny i chcesz pozbyć się barier? Interesuje Cię uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, a także dostęp do edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, zbiera wnioski o pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż z dniem 30 sierpnia 2018 r. upływa termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu…

Inwestuj w swoją przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje uczestników projektu. Mieszkańcy powiatu lubińskiego, którzy posiadają status osoby niepełnosprawnej, przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, mogą ubiegać się o uczestnictwo. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ogłasza nabór uczestników Projektu „Inwestuję w swoją przyszłość”. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które zamieszkują Powiat Lubiński i…

Inwestują w swoją przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, w związku z realizacją projektu „Inwestuję w swoją przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zorganizowało spotkanie dotyczące edukacji społecznej i obywatelskiej, którego celem będzie integracja środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi i osobami znajdującymi się w pieczy zastępczej poprzez edukację obywatelską.…

Dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż do 20 kwietnia trwa rekrutacja osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2023” VII edycja. Pod koniec kwietnia odbędą się pierwsze zajęcia. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Pomoc udzielana będzie w…

W każdym wieku można studiować. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, planujesz pójść na studia, jesteś w trakcie studiowania bądź je zakończyłeś, możesz skorzystać z projektów Absolwent w Pracy i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych. W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie spotkali się kierownicy WTZ-ów działających na terenie powiatu lubińskiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Twoje nowe…

PCPR już przyjmuje wnioski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż rozpoczął się pierwszy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II, finansowanego ze środków PFRON. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.…

Stwórz rodzinę zastępczą

Osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o pieczy zastępczej i zostaniu rodzicem zastępczym, mogą skorzystać z porad Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego, który działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 10 do 18 w siedzibie PCPR przy ul. Składowej 3…

W nowym roku zostań rodzicem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej bądź prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka na pierwsze w Nowym Roku spotkanie w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Składowej…

Szukają talentów w każdej rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od lat promuje ideę rodzicielstwa zastępczego i wspiera tych, którzy już podjęli się tej roli. To dla nich zorganizowano w tym roku Świąteczną Akademię Talentów.  W restauracji Ranczo na rodziny zastępcze i wychowanków czekał szereg atrakcji – od występów utalentowanych podopiecznych i wspólnego kolędowania po rodzinne dekorowanie pierniczków i tworzenie ozdób…

Punkt konsultacyjny dla rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej  bądź prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka, do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Składowej 3 w Lubinie. Osoby zainteresowane otrzymają szczegółowe informacji w zakresie:…

19 dni przeciwko przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przystąpiło do ogólnoświatowej kampanii pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W Polsce akcję prowadzi Fundacja po DRUGIE. W ramach kampanii Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zorganizowało konkurs plastyczny na plakat promujący kampanię „Mój świat bez przemocy” oraz warsztaty nt. „STOP przemocy”. Prace plastyczne…

Doradzą, jak zostać rodzicem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej, prowadzeniem rodzinnego domu dziecka lub prowadzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, że w tym roku rozpocznie kolejną edycję szkolenia dla kandydatów: – do pełnienia funkcji rodziny…

Zostań rodzicem zastępczym

Kolejne konsultacje już dzisiaj – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej lub prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Składowej…

Doradzą, jak zostać rodzicem

Kolejne konsultacje już jutro – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej, do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Składowej 3 w Lubinie. Najbliższe konsultacje…

Nie bądź obojętny na przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie oferuje bezpłatną pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej i prowadzi poradnictwo specjalistyczne. Od poniedziałku do piątku w PCPR dyżurują specjaliści: Prawnik: wtorek, czwartek: 13.30-15.30; Psycholog: poniedziałek: 11.00-14.00; Pracownik socjalny: od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30. W PCPR można też uzyskać pomoc w zakresie: poradnictwo psychologiczne poradnictwo…

Finansują prawo jazdy, protezy i studia

To kolejna edycja pilotażowego programu, w którym niepełnosprawni mogą otrzymać finansowe wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy, wykształcenia wyższego lub zakupie niezbędnego sprzętu czy protez. W programie są też pieniądze na zapewnienie opieki nad osobą zależną. Głównym celem programu „Aktywny Samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w…