Tagi: NGO

Sprawdź, czy możesz dostać te pieniądze

1 września rozpocznie się nabór do dwóch konkursów, w których lokalni aktywiści będą ubiegać się o dotacje w wysokości 5 tys. zł. O tym, kto i na jakich zasadach może otrzymać takie dofinansowanie, opowiedzą eksperci z sektora NGO podczas spotkania w Miroszowicach. Pierwszy konkurs organizowany jest w ramach projektu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw”. Tu na dotację…

Docenili organizacje pozarządowe

W ostatni dzień stycznia odbyła się po raz pierwszy Gminna Gala Organizacji Pozarządowych Rudna 2018. Uroczystość była nie tylko okazją do uhonorowania stowarzyszeń współpracujących i realizujących zadania przy wsparciu finansowym gminy Rudna, ale także sposobnością do podkreślenia roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz przybliżenia ich działań na rzecz mieszkańców i rozwoju lokalnego. Czym…

Urząd ma pieniądze dla organizacji

Niemal 800 tys. zł lubiński magistrat przeznaczy na dotacje dla organizacji pozarządowych. O pieniądze można wnioskować do 15 lutego. Urząd Miejski ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych. Na zadania m.in. z zakresu ochrony zdrowia, sportu, turystyki czy profilaktyki uzależnień magistrat ma niemal 800 tys. zł. O pieniądze można wnioskować do 15 lutego. Szczegóły i wzór oferty TUTAJ.

Organizacje mogą się wypowiedzieć

Gmina Lubin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2018. Konsultacje dotyczą „Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” i odbywają się zgodnie z zapisami…

Wystartował pilotaż dolnośląskich małych grantów

Wystartował, skierowany do wszystkich lokalnych społeczności w województwie, nowy projekt „Dolnośląskie Małe Granty”. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców regionu do działań na rzecz ich lokalnych wspólnot. W konferencji prasowej poświęconej nowej inicjatywie Urzędu Marszałkowskiego uczestniczył Cezary Przybylski, marszałek Dolnego Śląska, Jerzy Michalak, członek zarządu województwa oraz Rafał Borkowski i Maria Mika, przedstawiciele Dolnośląskiej Federacji Organizacji…

Konkurs ofert na sztuki walki

Gmina Rudna ogłosiła kolejny konkurs ofert na realizację zadań publicznych, tym razem z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie sztuk walki. Wysokość środków publicznych zabezpieczonych na realizację zadań z kultury fizycznej w 2017 r. wynosi 21 500,00 zł, z czego już 7,5 tys. zł otrzymał rudnowski klub karate…

Do końca marca złóż CIT-8

Do końca marca wszystkie organizacje pozarządowe powinny złożyć deklaracje podatkowe CIT-8. Obowiązek dotyczy wszystkich stowarzyszeń i fundacji, nawet jeśli nie osiągały żadnych dochodów. Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej księgowości).  CIT-8 to informacja o tym, jakie organizacja…

Magistrat przyznał pieniądze organizacjom

Lubiński magistrat rozstrzygnął konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację różnorodnych projektów. W tym roku dofinansowanych zostanie kilkadziesiąt przedsięwizięć. O tym, kto otrzymał dofinansowanie na realizację swoich projektów, można przeczytać w linku poniżej. http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,4138,idmp,61,r,r

Gmina ma pieniądze dla organizacji

Gmina Lubin ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs dotyczy dwóch zadań: – przedsięwzięć artystycznych i społeczno-kulturalnych związanych z tradycją i historią oraz upowszechnieniem muzyki, plastyki, teatru lub tańca. – wydaniem publikacji na temat historii, kultury i innej działalności prowadzonej na terenie gminy Lubin.…

Szukają do pracy w komisji

Można zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Termin zgłoszeń mija 6 marca. Członkowie komisji konkursowych opiniują oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych realizowanych w 2017 roku na terenie gminy Lubin. Gmina ogłosiła już konkurs dla organizacji pozarządowych (szczegóły…

Szukają do pracy w radzie pożytku publicznego

Do 13 lutego mają czas organizacje pozarządowe, żeby zgłosić swoich kandydatów i delegatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego. Starostwo Powiatowe ogłasza nabór członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organizacje mogą dokonywać zgłoszenia kandydatów i delegatów mailem: starostwo@powiat-lubin.pl lub pocztą na adres Starostwa, ul Kilińskiego 12b. Praca w radzie ma charakter społeczny. Więcej informacji…

Granty na inicjatywy lokalne

2 stycznia ruszyła druga edycja ogólnopolskiego programu „Decydujesz, pomagamy” wspierającego lokalnych projektów społecznych. Organizatorzy przeznaczą na ten cel aż 750 tys. zł, które w postaci grantów o wartości 5 tys. złotych każdy, trafi do organizacji w całej Polsce. O tym, które pomysły zostaną dofinansowane, zdecydują sami mieszkańcy danych regionów. Projekt po raz drugi organizują Tesco i…

Szukają do pracy w komisji konkursowej

Ścinawski magistrat zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmiotóy prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, burmistrz Ścinawy zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy…

Forum organizacji pozarządowych już wkrótce

Już w najbliższy poniedziałek, 21 listopada w lubińskim Centrum Kultury Muza spotkają się przedstawiciele organizacji pozarządowych. W ramach VI Regionalnego Forum Organizacji Pozarządowych będą rozmawiać o formach współpracy stowarzyszeń i fundacji z samorządami. Dyskusję na temat możliwych form współdziałania organizacji pozarządowych z lokalnymi samorządami, poprowadzi Martyna Rybka z głogowskiego stowarzyszenia „Szansa”. Forum będzie także okazją…

Szkolili NGO-sów

W czwartek, 20 października w sali widowiskowej Centrum Turystyki i Kultury odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne z udziałem organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Ścinawa. Oprócz pracowników urzędu do ośrodka kultury przyszli przedstawiciele m.in.: Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie, Klubu Sportowego „Strat” Ścinawa, MKS „ODRA” Ścinawa, czy Stowarzyszenia „Aktywny Dziewin”. Głównym tematem rozmów była nowelizacja Rozporządzenia…

Pieniądze dla organizacji w gminie Lubin

Wójt Gminy Lubin zaprasza organizacje pozarządowe, by zgłaszały swoje uwagi i propozycje projektów do zrealizowania w przyszłym roku. Jak co roku, gmina przygotowuje roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program opisuje priorytety gminy i wskazuje, jakie zadania mogą być realizowane z gminnych pieniędzy. Na podstawie tego programu ogłoszone zostaną konkursy dla organizacji pozarządowych wybranych sektorach…