Szkoły wyższe

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego

ul. Odrodzenia 21 -23

tel. 76 749 89 29

fax. 76 749 89 28

www.uzzm.pl