Szkolne grupy profilaktyczne

137

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani, Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie realizuje zajęcia w grupach profilaktycznych. Programy profilaktyki uzależnień uwzględniają nie tylko wiedzę o czynnikach ryzyka, ale też wzmacniają czynniki chroniące przed popadnięciem w uzależnienie.

– Działania prowadzone w grupach profilaktycznych w naszej szkole koncentrują się na wdrażaniu do aktywnych sposobów spędzania czasu, rozwijaniu zainteresowań, co sprzyja kształtowaniu umiejętności psychospołecznych, oraz rozwijaniu różnych kompetencji kluczowych – mówi Elżbieta Sikora, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość