Spodziewaj się listu z ZUS

4

200 tys. firm z Dolnego Śląska otrzyma wkrótce szczególny list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Znajdzie się w nim informacja, czy i ile pieniędzy przedsiębiorca winien jest ubezpieczycielowi. 

Swoich dłużników ZUS uspokaja, że wysyłane właśnie pisma nie są wezwaniami do zapłaty, a jedynie informacją o stanie konta. Znajduje się w nich wykaz składek opłaconych w zeszłym roku oraz informacja o tym, jak zostały rozliczone. Jeżeli na saldzie przedsiębiorcy będzie nadpłata lub niedopłata, kwota ta będzie wyraźnie wskazania

Ruszyła wysyłka 2,5 mln listów do przedsiębiorców. Dłużników ZUS uspokaja, że listy nie są wezwaniem do zapłaty a jedynie informacją o stanie ich konta. Na Dolnym Śląsku listy trafią do ponad 200 tysięcy firm. Z korespondencji każdy przedsiębiorca dowie się, w jakiej wysokości składki wpłacił w ubiegłym roku na swój indywidualny rachunek, jakie należności zostały z nich pokryte.

– Warto korespondencję z ZUS dokładnie przeczytać przed schowaniem jej do szuflady. W liście może się pojawić informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Jeżeli rozliczenie konta pokaże wysokie zadłużenie, zachęcam do zawarcia układu ratalnego i tym samym wstrzymania naliczania odsetek od długu – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W całym kraju ZUS wyśle 2,5 mln takich listów. To pierwsza w historii powszechna wysyłka informacji o stanie rozliczeń, która jest wynikiem wprowadzonego w zeszłym roku systemu e-Składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego przedsiębiorcy.

– Każda wpłata pokrywa w pierwszej kolejności najstarsze zaległości na koncie płatnika. To wywołało pozytywny efekt polegający na tym, że zniknęła pokusa opłacania tylko bieżących składek, bez uregulowania tych „starych”, zaległych. Wielu płatników zdecydowało się także na uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań, co istotnie zmniejszyło liczbę naszych dłużników – dodaje Kowalska-Matis.

Informacja o stanie rozliczeń z ZUS będzie przesyłana przedsiębiorcom co roku.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość