Ścinawa będzie mieć nowy plan

Gmina Ścinawa będzie mieć zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego. Będzie to pierwsza kompleksowa modyfikacja od 13 lat. 

Zmianą planu zajmą się wyłonione w trybie przetargu firmy Q7 Grupa projektowa i M&R Biuro Projektów Mieloch. Pierwsza z nich przygotuje plany dla 14 wsi gminy Ścinawa: Krzyżowej, Ręszowa, Dłużyc, Dziewina, Parszowic, Zaborowa i Grzybowa, Wielowsi, Jurcza, Buszkowic, Przychowej, Dziesławia, Tymowej oraz Lasowic. Druga –  dla pozostałych siedmiu: Dąbrowy Środkowej i Dolnej, Turowa, Sitna, Redlic, Chełmka Wołowskiego oraz Dębca.

Oprócz samego planu biura te przygotują też inną niezbędną dokumentację, zawierającą mapy, prognozy, wnioski i będą odpowiedzialne za procedurę planistyczną.

– Bezdyskusyjnie gmina Ścinawa potrzebuje nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zawierał będzie aktualizacje: ustaleń dotyczących komunikacji, terenów chronionych prawnie, granic terenów zagrożonych powodzią oraz granic terenów zamkniętych. Jako samorząd wspieramy mieszkalnictwo, rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz turystyki. Musimy też dostosowywać się do ustaleń związanych z wytycznymi Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego – tłumaczy burmistrz Krystian Kosztyła.

Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego związana jest z tym, że z biegiem czasu zmieniają się potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców odnośnie wykorzystywania terenów danej gminy. W przypadku Ścinawy jeszcze przed rozpoczęciem prac nad nowym projektem do urzędu wpłynęło 150 wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy potrzebowali zmian odnośnie do możliwych sposobów ich użytkowania.

Do 23 listopada 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, przyjmowane są wnioski o zmianę przeznaczenia działek w miejscowych planach dla: Krzyżowej, Ręszowa, Dłużyc, Dziewina, Parszowic, Zaborowa i Grzybowa, Wielowsi, Jurcza, Buszkowic, Przychowej, Dziesławia, Tymowej, Lasowic.

źródło: UMiG Ścinawa

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz