Przebudowa ul. Legnickiej w Ścinawie będzie większa niż zakładano

1

Do końca tego roku powinna zostać ukończona przebudowa ulicy Legnickiej w Ścinawie. Obecnie trwają prace na odcinku dojazdowym do Strefy Aktywności Gospodarczej. Inwestycja będzie miała jednak szerszy zakres niż początkowo zakładano, ponieważ zmodernizowana zostanie także droga wylotowa z miasta, już poza obszarem zabudowy, aż do przecięcia się z dawnym torowiskiem na odcinku w kierunku Ręszowa. Równolegle do ulicy, na całym przewidzianym do remontu fragmencie, powstanie oświetlona ścieżka rowerowa.

Inwestycja związana z przebudową drogi poza strefą zamieszkania jest możliwa do zrealizowania dzięki pozyskanym przez powiat lubiński środkom z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Kwota przyznanej dotacji to prawie 1,8 mln zł, jednak łączna wartość robót budowlanych przy realizacji całej inwestycji (ulica Legnicka i wylot z miasta) wyniesie ponad 5,8 mln zł. Prace mają się zakończyć pod koniec tego roku.

Radni powiatowi na jednej z ostatnich sesji, w związku z pozyskaną dotacją z programu rządowego, zwiększyli w bieżącym budżecie środki finansowe na inwestycje na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Ścinawa z dotychczasowych 1,1 mln zł, aż do 4,4 mln zł.

– Dzięki bardzo dobrej współpracy obydwu samorządów możliwe było zwiększenie środków na inwestycje na drogach powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Dodam, że nie dotyczy to tylko bieżącego roku, albowiem wzrost funduszy zaplanowano także na kolejne lata, ma to swoje odzwierciedlenie w przyjętej ostatnio przez radę powiatu uchwale oraz zawartym już porozumieniu, co w związku z dużymi potrzebami w zakresie modernizacji nawierzchni na powiatówkach bardzo mnie cieszy – komentuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. 

Fot. i źródło: Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie

 
Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość