Prezydent

Prezydent Miasta Lubina
Robert Raczyński

Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
tel. 076 74 68 101
fax: 076 74 68 120
e-mail: prezydent@um.lubin.pl