Prezydent Lubina z absolutorium

0

Prezydent Lubina został dziś skwitowany. Prawie wszyscy miejscy radni zagłosowali za udzieleniem mu absolutorium. Pozytywna była też opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Udzielając dziś prezydentowi absolutorium, radni jednocześnie stwierdzili, że zeszłoroczny budżet został zrealizowany zgodnie z planem.

– Uważam, że budżet za 2017 rok został wykonany rzetelnie. Strategia prezydenta dla miasta jest bardzo dobra, zmierza w odpowiednim kierunku. Wszystkie założenia, które są wykonane przez prezydenta, są realizowane – tłumaczy Bogusława Potocka, przewodnicząca rady miejskiej.

Radni udzieleniem absolutorium docenili liczbę inwestycji, które udało się zrealizować lub rozpocząć. – Najważniejsza inwestycja, którą w końcu udało się zrealizować, to rewitalizacja rynku. Rozpoczęła się też bardzo ważna inwestycja drogowa – remont całej arterii od ulicy Ścinawskiej aż po Granitową, powstały nowe ciągi piesze i rowerowe, odnowiony został park Słowiański – wylicza radna Potocka.

Jak przypomina przewodnicząca, ubiegłoroczny budżet zmieniany był cztery razy, co wiąże się z otrzymanymi dotacjami na poszczególne inwestycje i koniecznymi przesunięciami w dochodach i wydatkach. – Mimo to, dzięki dobrej współpracy, udało się go wykonać i zrealizować – podsumowuje Bogusława Potocka.

Za udzieleniem absolutorium prezydentowi głosowało 15 radnych, przeciw była jedna osoba.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość