Powiat lubiński sprzedaje samochód

Powiat Lubiński ogłasza, iż przystępuje do sprzedaży samochodu służbowego marki FIAT SEDICI o numerze rejestracyjnym DLU 11477.

Przedmiot sprzedaży można oglądać przy ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin parking znajdujący się przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie począwszy od daty ogłoszenia o sprzedaży, tj. 7 września 2017 r. w godzinach pracy Starostwa.

Opis pojazdu: FIAT SEDICI, DLU 11477, sam. osobowy, 2010, 1.586 cm3 , 150 491 km. Cena wywoławcza 17 300,00 zł, wysokość postąpienia 200,00 zł, wadium (5% ceny wywoławczej) 865,00 zł.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania pisemnych ofert zakupu. Oferty należy składać do dnia 15 września 2017 r., do godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12b, kancelaria ogólna p.113 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem ,,Aukcja na sprzedaż samochodu marki FIAT SEDICI nr rej. DLU 11477” (podając imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy).

Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy tj. w Starostwie Powiatowym w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12b, piętro I, p. 115 lub z Biuletynu Informacji Publicznej: www.powiat-lubin.bip.gov.pl.

W dniu 18 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie mieszczącego się przy ul. Jana Kilińskiego 12b, w pokoju nr 301, III piętro o godz. 12.00 odbędzie się aukcja, w której przedmiotem licytacji będzie składnik majątku ruchomego przeznaczony do sprzedaży wymieniony powyżej. Ustala się minimalną wysokość postąpienia w wysokości 200,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium należy wnieść dokonując przelewu na konto Starostwa Powiatowego w Lubinie: Pekao S.A. III o/ Wrocław NR: 30124034641111001054385460 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 12b, I piętro p. 103.

Wadium uważa się za wniesione, jeżeli wpłynie na ww. konto bądź zostanie wpłacone w kasie Starostwa Powiatowego w Lubinie do dnia 15 września 2017 r. do godz. 14.00.

Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną wybrane, zwraca się po zakończeniu aukcji, a wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy licytant, któremu udzielono przybicia, uchyli się od zapłacenia pozostałej kwoty.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel.: (76) 746 71 51, (76) 746 71 37. Osoba do kontaktu: kierownik Referatu Administracji – Elżbieta Kramek p. 114 oraz główny specjalista – Marta Kondracka p.115.

Udostępnij

  • wykop.pl

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar

wpDiscuz