Portret gospodarczy

Dostępność komunikacyjna

Lubin posiada bezcenny dla każdego Inwestora atut: znakomite położenie geograficzne. Zlokalizowany jest w samym centrum dolnośląskiego regionu. Przecinają się tu międzynarodowe szlaki komunikacyjne – lądowe, powietrzne i wodne. W bliskim sąsiedztwie znajdują się jedne z największych miast Europy środkowej, takie jak: Berlin, Praga, Drezno, Poznań i Wrocław. Na terenie miasta funkcjonuje lotnisko z pasem startowym o długości 1.000 m przeznaczone dla samolotów sportowych oraz małych samolotów pasażerskich. Najbliższy międzynarodowy port lotniczy znajduje się we Wrocławiu, 80 km od Lubina.

więcej…

Rynek pracy

– Poziom i struktura bezrobocia w rejonie

więcej…


Dane statystyczne

– Ewidencja ludności
– Ewidencja działalności gospodarczej
– Ewidencja uczniów

więcej…


Inwestycje miejskie

W Lubinie władze miasta kładą duży nacisk na inwestycje. W 2000 roku na inwestycje miasto przeznaczyło 27 200 000 zł (co stanowiło ponad 23% wydatków ogółem budżetu miasta). Priorytet stanowiły inwestycje z zakresu ochrony środowiska, czego przykładem była rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, a także inwestycje eliminujące lokalne kotłownie i ogrzewanie piecowe.

więcej…

Inwestorzy zagraniczni

– W Lubinie zainwestowały następujące firmy zagraniczne

więcej…

KGHM

Chlubą Lubina jest wciąż jedno z największych i najlepszych polskich przedsiębiorstw KGHM Polska Miedź S.A. To szósty na świecie i największy w Europie producent wysokiej jakości miedzi elektrolitycznej, określanej mianem „czterech dziewiątek” (99,99% czystej miedzi).

więcej…