Pomogą w uzyskaniu wyższego wykształcenia

1

Rusza kolejna edycja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, w którym niepełnosprawni mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, że nabór wniosków trwa do 31 marca.

Fot. Pixabay

Celem głównym programu „Aktywny Samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium. Ponadto przewidziane jest udzielenie dofinansowania osobom za przeprowadzenie przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.

Program finansowany jest ze środków PFRON. Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3. Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.pcpr.powiat-lubin.pl oraz w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 76 847 96 86.

Źródło PCPR Lubin

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość