Pomagają dzieciom w rozwoju

6

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie już niespełna rok, pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego na terenie naszego powiatu. W 2018 r. pomocą tutaj objęto 45 dzieci. Na realizację zadania wykorzystano prawie 150 tysięcy złotych.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie od marca 2018r. pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu lubińskiego, w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Realizowano różne formy pomocy:

– udzielanie rodzicom specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka,
– wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, logopedycznej i pedagogicznej,
– wskazywanie rodzicom jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
– organizowanie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
– koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

W 2018 r. pomocą ośrodka objęto 45 dzieci. Dzieci korzystały z następujących rodzajów terapii w liczbie:
– terapii logopedycznej – 32 dzieci,
– terapii pedagogicznej – 17 dzieci,
– fizjoterapii – 15 dzieci,
– integracji sensorycznej – 8 dzieci,
– terapii surdopedagogicznej – 2 dzieci,
– terapii EEG Biofeedback – 1 dziecko,
– terapii behawioralnej dziecka z autyzmem – 7 dzieci.

Dzieci kwalifikowano na zajęcia w oparciu o analizę opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, zgodnie z potrzebami dziecka oraz na podstawie konsultacji z rodzicami. Korzystano z bogatego zasobu sprzętów, pomocy i materiałów terapeutycznych, które placówka otrzymała na potrzeby realizacji projektu oraz pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu szkoły.

Na realizację tego zadania w 2018 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie 142 638,55 zł.

Źródło: Łukasz Nowicki/Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość